o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studiujm uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.

Szczegóły w załączniku: PDFogl20150424.pdf (404,17KB)