W ramach tematyki związanej ze zwierzętami hodowanymi na wsi, dzieci uczestniczyły w grze dydaktycznej sprawdzającej zdobyte przez nich wiadomości. Wspólnie została przygotowana plansza gry oraz omówione zasady. Wszystkie dzieci podzieliły się na 4 drużyny, gdzie w każdej z nich jedna osoba pełniła rolę pionka. Z każdym rzutem kostką dzieci nie mogły się doczekać, kiedy staną na polu z ukrytym zadaniem do wykonania. Wszystkie drużyny świetnie współpracowały podczas rozwiązywania zadań, czego wynikiem były prawidłowe odpowiedzi. Zabawy nie było końca...