W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców w sprawie przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, przypominam o zasadach prawidłowego przycinania zgodnych z prawem.

Na podstawie art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) prace w obrębie korony drzew na terenach zieleni lub zadrzewionych mogą obejmować wyłącznie:

 • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
 • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
 • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Zgodnie z powyższymi, cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach i nie może być tutaj mowy o dowolności takiego działania.

Najczęstsze nieprawidłowości w pielęgnacji drzew:

 • wycinanie żywych gałęzi, których usunięcie nie jest uzasadnione ani względami  biologicznymi ani technicznymi (nie kolidują z obiektami czy infrastrukturą oraz nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa,
 • niepotrzebna redukcja koron drzew rosnących na terenie zieleni, posadzonych w odpowiednich miejscach i odległościach w stosunku do innych drzew i obiektów budowlanych. Drzewa te poza usunięciem posuszu winny zachować swój naturalny pokrój,
 • zbyt intensywne cięcie niezgodne z omówionymi zasadami sztuki ogrodowej,
 • niepotrzebne podkrzesywanie i podnoszenie środka ciężkości – usuwanie gałęzi i konarów od dołu,
 • ogławianie,
 • zdeformowanie pokroju drzewa,
 • nieprawidłowa pora cięć gatunków „płaczących”,
 • cięcie zbyt grubych gałęzi w ramach cięć pielęgnacyjnych,
 • uszkadzanie żywych części drzewa np. stosowanie tzw. drzewołazów, nieprawidłowa praca pilarką,
 • miejsca cięć o nierównej płaszczyźnie z poszarpanymi krawędziami,
 • obrywy żywych części pnia,
 • pozostawiania „tylców” – kikutów konarów bez pozostawienia gałęzi prowadzącej.

Gatunki drzew nie znoszących cięcia:

Drzewa źle znoszące cięcie żywych gałęzi: kasztanowiec, robinie, iglicznie, wiązy, klony z wyjątkiem jesionolistnego, buki, brzozy, orzechy, skrzydłorzechy, wszystkie iglaste z wyjątkiem modrzewi i cisów. Cięcie tych gatunków należy wykonywać w minimalnym zakresie, a w przypadkach uzasadnionych kiedy trzeba usunąć większą ilość żywych gałęzi zabieg ten należy zaplanować w czasie i wykonać stopniowo przez kilka lat w kilku nawrotach.

Gatunki drzew znoszących cięcia:

Drzewa dobrze z noszące cięcie żywych gałęzi: lipy, wierzby, topole, klony jesionolistne, jesiony, dęby (w starym wieku dęby źle znoszą cięcie).

Gatunki drzew znoszących strzyżenie – wielokrotne przycinanie pędów w celu uzyskania form żywopłotowych, konsekwentnie wykonane od momentu posadzenia: graby, buki, choiny kanadyjskie, żywotniki, głogi, cisy, modrzewie.

Podkreślam, że bez względu na to kto wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, zawsze za zniszczenie drzew odpowiada posiadacz nieruchomości, na której one rosną. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta ma prawo wymierzyć karę administracyjną za zniszczenie drzew lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

W związku z powyższymi informacjami należy przestrzegać właściwego stosowania zabiegów pielęgnacyjnych.