Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy. II etap - miejscowości Wygiełdów
Termin składania ofert: 11.05.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDFZawiadomienie