24 marca 2015 roku dzieci z wszystkich grup wybrały się do  muzeum

w Praszce na wystawę pt. "Metody badania ptasich wędrówek".

Wystawa ta prezentuje sposoby zdobywania wiedzy na temat ptasich migracji, rozpoczynając od najbardziej rozpowszechnionego na świecie stosowanego od ponad stu lat obrączkowania; znakowania ptaków kolorowymi obrożami, obrączkami i znaczkami skrzydłowymi; badań nad kierunkiem przelotu ptaków z użyciem klatek do testów kierunkowych aż po najbardziej zaawansowane metody z zastosowaniem nadajników satelitarnych, umożliwiających uzyskanie niewiarygodnie dokładnych danych na temat trasy        i szybkości przelotu ptaków, ich miejsc przystankowych oraz zimowania.                                                                                                                                                

Na wystawie możemy obejrzeć kilkadziesiąt gatunków ptaków, poznać typy obrączek, dowiedzieć się, dlaczego tak bardzo ważne dla ochrony zagrożonych gatunków ptaków jest poznanie ich zwyczajów wędrówkowych oraz co należy zrobić w przypadku znalezienia ptaka z obrączką. Na wystawie prezentowane są również jaja różnych gatunków ptaków.

Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – Dział Przyrody, Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie,    PSP nr 3 w Praszce oraz Muzeum w Praszce.