Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Instalacja kolektorów słonecznych dla osiedla Polna w Praszce. Etap I - system grzewczy K3
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu: PDFOgłoszenie