Nazwa zamówienia: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2 550 000 PLN
Termin składania ofert: 03.09.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (506,02KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
z dnia 28-08-2009 r.:
PDFWyjaśnienia (314,96KB)
PDFZałącznik do wyjaśnień (2,10MB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (123,28KB)