Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i zieleni na obszarze miasta Praszka

Termin składania ofert: 29.12.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ-usługi komunalne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie   
Informacja o zawarciu umowy         PDFinformacja o udzieleniu zamówienia