Propozycja Głosy
Rondo Kalwaryjskie 89
Zofii i Stefana Korbońskich 10
19 stycznia 25
Bez nazwy 57
Inna 75
Głosy nieważne 4
Razem 260

Co stanowi: 1,88% liczby mieszkańców
Co stanowi: 2,26% liczby mieszkańców pełnoletnich

Liczba mieszkańców wg stanu na 28-02-2015: 13 823
Liczba mieszkańców pełnoletnich wg stanu na 28-02-2015: 11 525

wykres.jpeg

 

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie zarządzenia Burmistrza Praszki nr Or.0050.17.2015 z dnia 27-02-2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazwy ronda u zbiegu ulic Warszawskiej, Piłsudskiego i Listopadowej.