Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZPS w Praszce
Termin składania ofert: 22.07.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  DOCsiwz- zakup sprzętu
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty 
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja