Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZPS w Praszce
Termin składania ofert: 22.07.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu (449,96KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  DOCsiwz- zakup sprzętu (265,50KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty (154,70KB) 
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (112,60KB)