Dziecko poznaje świat przez dotyk, wszystko musi wziąć do ręki, poczuć, a często też posmakować. Niestety, razem z palcami do ust wędrują bakterie, wirusy i pasożyty. To ręce, zwłaszcza brudne odpowiedzialne są za przenoszenie drobnoustrojów, które wywołują choroby układu pokarmowego i oddechowego. Wskutek braku dostatecznej higieny rąk szerzą się m.in. zatrucia pokarmowe, grypa i wirusowe zapalenie wątroby typu A.

W ramach upowszechniania świadomości na temat zagrożeń wynikających z braku nawyków higienicznych u dzieci, odbyło się  w naszym przedszkolu spotkanie z pracownikami SANEDPIDU Olesno. Dzieci wzięły udział w akcji  - pt. „Czyste raczki”.

Proponowane działania o charakterze informacyjno – edukacyjnym mają zapobiegać szerzeniu się chorób przenoszonych drogą brudnych rąk poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci.