o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN w Kowalach

Szczegóły w załączniku: PDFobw20150206.pdf (492,23KB)