Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy.
I etap - miejscowości Szyszków i Praszka ul. Pilawy
Termin składania ofert: 24.07.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10-07-2009 r.: PDFWyjaśnienia
Modyfikacja SIWZ z dnia 10-07-2009 r.: PDFModyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21-07-2009 r.: PDFWyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Zawiadomienie o zawarciu umowy PDFZawiadomienie