Jednostka Kontakt Zamówienia Dokumenty Członkowie MDPMŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

PRZY OSP W PRASZCE

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest wyznacznikiem przyszłości organizacji.
Poprzez kształtowanie aktywnych postaw młodzież nabywa nawyków pracy społecznej,
która jest fundamentem działalności OSP.

Aby zapisać się do MDP należy wypełnić deklarację  >> deklaracja

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyglądają się pracy i działaniom strażaków,
z własnej chęci mogą pomagać w działalności społecznej OSP.

Istotą działalności MDP jest udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Podział ze względu na uczestnictwo w zawodach:

  • Członkowie MDP w wieku 16-18 lat - startują w zawodach razem z dorosłymi wg regulaminu zawodów OSP-2/2010 (start z dorosłymi jest warunkowy: członek MDP nie może być dowódcą lub mechanikiem autopompy)

 

Aktywnie zaangażowany członek MDP po uzyskaniu pełnoletniości może
zostać przeniesiony w skład członków czynnych OSP 
na podstawie uchwały Zarządu OSP,
od tego momentu następuje obowiązek opłacania składek członkowskich.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce informuje,
 że zgodnie z uchwałą z dn. 21 kwietnia 2018 roku:

Zarząd postanowił zaprzestać dopuszczania osób do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Jednocześnie zlikwidowano funkcję Opiekuna Młodzieży. Jedyną formą pracy z młodzieżą jest przygotowanie drużyny do zawodów na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

Wobec powyższego Zarząd OSP nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia związane z przebywaniem nieletnich w pobliżu lub wewnątrz strażnicy. Budynek jest własnością Gminy Praszka, toteż wszelkie przebywanie osób w budynku publicznym jest dozwolone, tak samo jak przyglądanie się pracy społecznej, działalność w strażnicy a także poza budynkiem.

Jednocześnie zawiadamiamy, że żaden sygnał alarmowy w szczególności Syrena nie jest dla młodzieży powodem do stawienia się lub przebywania w strażnicy, tym bardziej nie zezwalamy na podążanie młodzieży za załogą ratowniczą do akcji.