Jednostka Kontakt Zamówienia Dokumenty Członkowie MDP

 PRZETARG NIEOGRANICZONY
ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W PRASZCE
W CELU ZAPOBIEGANIA I LIKWIDACJI
SKUTKÓW ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

1 lipca 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

14 czerwca 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

11 czerwca 2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

6 czerwca 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumenty do pobrania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wykluczeniu
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
- Załącznik nr 5 - Wzór Umowy
- Załącznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia
- Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw
- Załącznik nr 8 - Wzór oznaczenia


DOSTAWA WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRASZCE

 

5 kwietnia 2017

OGŁOSZENIE O ZREALIZOWANIU ZADANIA

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce informuje że przedmiot zamówienia - serwis kawowy, herbaciany porcelanowy w kolorze białym (filiżanka ze spodkiem - 100 szt., cukiernica - 10 szt.) został zamówiony w drugim etapie wyboru dostawcy. W ramach pierwszego etapu do konkursu zgłosiło się 7 dostawców oferujących przedmiot zamówienia w kwocie od 840,49 zł do 1896,66 zł. Z powodu unieważnienia konkursu przystąpiono do drugiego etapu, gdzie spośród krajowych producentów porcelany wybrano ofertę PPH "WAZA" SC Wysocko Małe za kwotę 962,90 zł.


2 marca 2017

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

>> OGŁOSZENIE - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH << 

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce zawiadamia o unieważnieniu konkursu.

 

22 lutego 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

>> OGŁOSZENIE - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH << 

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce składa zapytanie o cenę (kwota brutto) na następujący asortyment ceramiczny:

- serwis kawowy, herbaciany porcelanowy w kolorze białym.


Elementy zamówienia:

- filiżanka okrągła z uchwytem – 100 sztuk

- spodek okrągły – 100 sztuk

- cukiernica z pokrywką – 10 sztuk


Wymagania techniczne:

- dopuszczenie do mycia w zmywarce

- dopuszczenie do stosowania w kuchence mikrofalowej

- minimalna pojemność filiżanki - 170 ml

- minimalna pojemność cukiernic - 300 ml


W ofercie proszę podać charakterystykę elementów: wysokość filiżanki,

średnica spodka, pojemność filiżanek i cukiernic, zapisy producenta o

stosowaniu w zmywarce i kuchence mikrofalowej.
 

Oferty i katalogi elektroniczne należy przesłać na adres e-mail: osp@praszka.pl do dn. 28 lutego 2016 - godz.18:00ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI
INWESTYCJI ZAKUPU SAMOCHODU SPECJALNEGO
W RAMACH NABORU DLA BENEFICJENTÓW 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

27 maja 2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce zawiadamia o unieważnieniu postępowania na wykonawcę studium wykonalności inwestycji zakupu fabrycznie nowego samochodu dla OSP w Praszce.

ZAWIADOMIENIE O U NIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

20 maja 2016

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce zawiadamia o ogłoszeniu zamówienia na wykonawcę studium wykonalności inwestycji zakupu fabrycznie nowego samochodu dla OSP w Praszce.

DOKUMENTACJA:

OGŁOSZENIE - Urząd Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 - Wzór oferty

Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. 3 - Wykaz usług

Zał. 4 - Wzór umowyZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SAMOCHODU
SPECJALNEGO DRABINA  Z KOSZEM

11 września 2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce informuje, że spośród nadesłancyh ofert podjęto do realizacji zakup samochodu drabiny marki METZ typ DLK 23-12 na podwoziu Daimler-Benz 1422F. Wybrana oferta dostawcy została złożona drogą elektroniczną dnia 22 czerwca 2015r. Po pozytywnej ocenie dokumentacji i stanu technicznego pojazdu realizowana będzie czynność zakupu przez Gminę Praszka.

 

19 czerwca 2015

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce składa zapotrzebowanie na pożarniczy samochód specjalny drabina z koszem.

Ogłoszenie skierowane jest do podmiotów które mogą dostarczyć pojazd ogólnej specyfikacji:

  1. Rok produkcji pojazdu nie wcześniej niż 1984
  2. Drabina ratownicza mechaniczna o wysokości ratowniczej min. 30 m
  3. Drabina wyposażona w dwa stanowiska kontrolno–sterownicze:
    - na dole przy wieńcu obrotowym (główne),
    - w koszu ratowniczym (górne)
  4. Zabudowa nadwozia ze skrytkami na sprzęt ratownictwa wysokościowego
  5. Wysokość maksymalna pojazdu 3,2 m

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres osp@praszka.pl

Osoby do kontaktu:
W sprawie przedmiotu zamówienia - Naczelnik OSP w Praszce Janusz Jarząb - tel. 692 835 629
W sprawie dokumentacji i składania ofert - Sekretarz OSP w Praszce Łukasz Bilski - tel. 661 662 150PRZETARG NA DOSTAWĘ SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

18 października 2013

OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWNIENIA

W dniu 17 października 2013 r podpisano Umowę między Ochotnczą Strażą Pożarną w Praszce a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym "bocar" Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

4 października 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze przetargowej informujemy o wyborze oferty.

Dokument do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty


30 września 2013

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Wobec pisma Wykonawcy z dnia 27.09.2013r. udzielamy wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.

Dokumenty do pobrania:
Odpowiedzi na pytania wykonawcy z dn. 27.09.2013


25 września 2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Praszce.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 - Wymagania dla przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 - Projekt umowy
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań dla przedmiotu zamówienia