Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Lachowskie-Marki-Wierzbie
Termin składania ofert: 03.08.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (528,68KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29-07-2009 r.: PDFWyjaśnienia (119,91KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie (177,61KB)
Informacja o zawarciu umowy        PDFinformacja o udzieleniu zamówienia (114,48KB)