ARCHIWUM - ROK 2014

Pożary
33 
Wypadki drogowe
12
Akcje powodziowe
0
Rat. Chemiczne
4
Wichury
5
Inne
12
Fałszywe alarmy
0
Razem
66


26 grudnia - piątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Godzina 16:54, wyczuwalny gaz na klatce schodowej budynku wielorodzinnego na osiedlu Kopernika. Po sprawdzeniu czujnikiem wielogazowym i przewietrzeniu klatek schodowych w budynku wielorodzinnym nie stwierdzono stężenia niebezpiecznego. Wyczuwalny zapach składnika gazowego utrzymywał się w holu piwnicznym ostatniej klatki gdzie mógł dotrzeć kondygnacją piwniczą z poprzedniej klatki, gdzie wyczuwalny był godzinę wcześniej. Zadysponowano: GCBA 4,5/16 Mercedes Atego - OSP Praszka GLBA 1/8 + Rd Mercedes - OSP Praszka GCBA 5/36 MAN - JRG Olesno
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Paulina Jarząb

25 grudnia - czwartek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godzinie 13:35, miejscowe zagrożenie w Praszce, ul. Kościuszki -wyczuwalny gaz na klatce schodowej. Po sprawdzeniu czujnikiem wielogazowym i przewietrzeniu klatek schodowych w budynku wielorodzinnym nie stwierdzono stężenia. Działania zakończono o godz.14.25 Zadysponowano: GCBA 4,5/16 Mercedes Atego - OSP Praszka, Mercedes GBRt1/8 - OSP Praszka, GCBA 5/36 MAN - JRG Olesno, Funcjonariuszy Policji z Praszki.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski

25 grudnia - czwartek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 4:18 zostaliśmy wezwani do pożaru punktu składowania odpadów na osiedlu Kopernika. Spaleniu uległo 5 kontenerów na odpady o pojemności 1100 litrów każdy. Pożar zagrażał stojącym obok pojazdom, najbliżej zaparkowany samochód został przestawiony przez właściciela.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 

25 grudnia - czwartek

BOŻE NARODZENIE

 

21 grudnia - niedziela

POŻAR w PRASZCE

O godz. 14:14 wezwano do zadymienia w klatce schodowej budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 24. Do akcji wyjechały 3 zastępy OSP Praszka: Gaśniczy Ciężki Mercedes Atego 4,5/15 oraz Samochód drabina IFA SD-30 a także Lekki Mercedes GLBA 1/8+Rd ze sprzętem pomocy medycznej. Nieostrożne posługiwaniem się sprzętem kuchennym spowodowało pożar kuchni gazowej, który po zauważeniu został przez domowników ugaszony. Zadymienie w mieszkaniu kondygnacji wysokiego parteru które powstało w wyniku spalania żywności i obudowy kuchni gazowej dostało się również do wentylacji wyższych kondygnacji przez co rozpoznanie dotyczyło również całego pionu klatki schodowej gdzie prowadzono wentylację. Wewnątrz mieszkania w którym zaistniał pożar znajdowało się 2 mieszkańców. Strażacy udzielili kobiecie wsparcia oraz wyprowadzili na balkon, gdyż skarżyła się na ból głowy, co było przesłanką do wezwania zespołu ratownictwa medycznego FALCK. Do czynności dochodzeniowych wezwano również patrol Policji. Na miejce przybył również zastęp Państwowej Strazy Pożarnej z Olesna samochodem Gaśniczym MAN GCBA 5/36, który objął dowodzenie i zakończył czynności.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

20 grudnia - sobota

STRAŻACKIE SPOTKANIE WIGILIJNE

Zorganizowane spotkanie wigilijne dla członków OSP w Praszce oraz ich rodzin odbyło się przy obecności Proboszcza i Wikariusza parafii, gdzie należy OSP. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością stworzyli wspaniałą świateczną atmosferę jedności. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do przygotowań oraz wszystkim, którzy podarowali ozdoby i żywnośc na tę wieczerzę.

18 listopada - wtorek

PRZEGLĄD TECHNICZNY w SERWICIE MERCEDES BENZ

Kierowca mechanik Ryszard Korpowski odpowiedzialny za nasz samochód Atego w asyście sekratarza OSP Łukasza Bilskiego udał się do serwisu Mercedes Benz. Przegląd techniczny wymagany był w oparciu o warunki gwarancyjne oraz zalecenia książki serwisowej dla fabrycznie nowego samochodu. Sprawdzono właściwości jezdne, wykonano czynności konserwacyjne oraz odczyt z komputera pokładowego.


foto: dh Łukasz Bilski

12 listopada - środa

ROZPROWADZANIE KALENDARZY

11 listopada - wtorek

Uroczystości Święta Niepodległości

Jak co roku nasza jednostka prowadziła gminne obchody Święta Niepodległości. Dowódcą uroczystości był Naczelnik OSP w Praszce Janusz Jarząb. W poczcie flagowym: Chorąży Marian Bilski oraz Łukasz Bilski i Krzysztof Sas. W poczcie sztandarowym Barbara Falarz, Patrycja Kulczyńska, Damian Środa.


foto: Patrycja Nowak

10 listopada - poniedziałek

Tabice działalności OSP

Na ul. Mickiewicza zamontowane zostały tablice ukazujące działalność OSP w Praszce. Tablicę poświęconą Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej sfinansował Burmistrz Praszki. Tablicę z akcentem Lasów Państwowych sfinansowało Nadleśnictwo Wieluń, które zarządza terenami leśnymi w gminie. Dziękujemy sponsorom tablic oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce za udostępnienie miejsca, które od 2012 było odnawiane przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.


foto: Patrycja Nowak

6 listopada - czwartek

Przebudowa drogi

Wykonawca przebudowy ul. Powstańców Śląskich wykonał nawierzchnie wjazdu do nasze strażnicy. Wykonana została część leżąca w pasie drogi oraz miejsce, gdzie dokonano przesunięcia hydrantu naziemnego.


źródło: monitoring OSP w Praszce

1 listopada - sobota

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE - SPROWADZANIE LPR

Kwadrans po godz 14:00 zostaliśmy wezwani do pomocy w sprowadzaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do miejscowości Gana. Strażacy przygotowali miejsce lądowania śmigłowca wg procedur a następnie pomogli zespołowi ratownictwa medycznego Falck w transporcie pacjenta do śmigłowca. Po zabezpieczeniu odlotu pojazdu sekcja zakończyła działania i powróciła do jednostki.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Krzysztof Tobiś

18 października - sobota

PRZEGLĄD TECHNICZNY JEDNOSTKI OPERACYJNO TECHNICZEJ

Jak co roku dokonano sprawdzenia stanu technicznego pojazdów i sprzętu znajdującego się w użytkowaniu OSP w Praszce oraz kontrolę dokumentacji pojazdów i sprzętu. Przegląd obejmował również pomieszczenia garażowe, umundurowanie i uzbrojenie osobiste strażaków oraz plac ćwiczebny za strażnicą.
Komisja nie zgłosiła uwag do stanu technicznego jednostki, wyraziła uznanie dla dobrego przygotowania sprzętu i remizy oraz dla wzorowego prowadzenia dokumentacji technicznej jednostki. Naczelnik OSP dh Janusz Jarząb dziękuje serdecznie wszystkim Druhom, którzy swoim trudem przygotowywali sprzęt, remizę oraz jej otoczenie do przeglądu i przez cały rok aktywnie działają na rzecz jednostki.

OSP w Praszce dziękuje Naczelnikowi dh Januszowi Jarząbowi za wzorowe kierowanie pracą strażaków oraz opiekę nad sprzętem, pojazdami i strażnicą OSP. Dziękujemy kierowcom OSP za zaangażowanie w utrzymanie pojazdów i ich wyposażenia w nienagannym stanie technicznym. Dziękujemy Sekretarzowi dh Łukaszowi Bilskiemu za prowadzenie spraw formalnych oraz dokumentacji technicznej. Dziękujemy Koordynatorowi Medycznemu naszej OSP, Członek Zarządu dh Barbarze Falarz, która na bieżąco organizuje zajęcia szkoleniowe i pomaga w pracach Gospodarzowi Damianowi Środa przez co wyposażenie osobiste jest zawsze w gotowości bojowej.


foto: dh Patrycja Kulczyńska

17 października - piątek

PRZEGLĄD SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Coroczny przegląd serwisowy hydraulicznego zestawu ratowniczego nie wskazał żadnych usterek. Sprzęt jest należycie konserwowany w strażnicy przez Naczelnika OSP Janusza Jarząba i nie wymagał żadnych napraw poza podstawowymi czynnościami przegladu.


foto: dh Łukasz Bilski

16 października - czwartek

PRZEGLĄD GAŚNIC GMINY PRASZKA

Jak co roku w naszej jednostce odbył się przegląd techniczny gaśnic na wyposażeniu OSP z całej Gminy Praszka.


źródło: supon.pl

11 października - sobota

JUBILEUSZ w PRASZCE

W Miejsko-Gminnym Ośwrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia istnienie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Praszce. Wśród zaproszonych organizacji były również Ochotnicze Straże Pożarne, którym podziękowano za dotychczasową współpracę. Naszą Jednostkę reprezentowali Wiceprezes Naczelnik Janusz Jarząb i Sekretarz Łukasz Bilski, którzy przekazali życzenia i wręczyli List Gratulacyjny na ręce Przewodniczącego koła Adama Łuckiego.


foto: Agnieszka Kozłowska - Kulisy Powiatu

10 października - piątek

WYPADEK w PRASZCE

Po godz. 16:30 zostaliśmy wezwani do pomocy w zabezpieczeniu kolizji drogowej na Placu Grunwaldzkim w Praszce. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięcia rozlanych płynów eksploatacyjnych. Do zdarzenia zadysponowano samochód ratownictwa drogowego Mercedes GLBA 1/8+Rd.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
Foto: dh Adam Bilski

8 października - środa

ĆWICZENIA w PRASZCE

Na stadionie sportowym Motor Praszka odbyły się ćwiczenia strażaków z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Miały one na celu przypomnienie zasad związanych z wyznaczaniem i przygotowaniem lądowiska oraz współpracy podczas lądowania śmigłowca Eurocopter EC 135 w czasie akcji ratowniczych prowadzonych w porze nocnej. W ćwiczeniach brały udział jednostki OSP Praszka , OSP Strojec oraz OSP Przedmość.


8 października - środa

POKAZ SŁUŻB RATOWNICZYCH w OLEŚNIE

W Oleśnie odbył się pokaz w ramach programu profilaktycznego „Służba nie drużba – poznajemy zawody służb ratunkowych”. Jednostkami organizującymi pokaz były: Młodzieżowe Centrum Kariery Olesno, Ośrodek Szkolenia i Wychowania Olesno, Komenda Powiatowa Policji Olesno, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Olesno, Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Olesno oraz ratownik medyczny naszej OSP - członek Zarządu druhna Barbara Falarz. W pokazie uczestniczył jako osoba poszkodowana - członek Młodzieżowej Drużyny Pożarczniej Adrian Dzikowski.  
źródło: strona internetowa PSP w Oleśnie

6 października - poniedziałek

ODWIEDZINY JEDNOSTKI

Kolejny raz naszą jednostkę odwiedziła młodzież z Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. Tym razem starsza grupa mogła poznać i wypróbować nasz sprzęt ratowniczy.


foto: Zespół Placówek Specjalnych w Praszce

5 października - niedziela

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA w PRASZCE

Tradycyjnie uczestniczyliśmy w obchodach uroczystości odpustowej Matki Bożej Różańcowej w naszym Kościele parafialnym. Celebransowi asystowali druhowie horąży Marian Bilski i Zygmunt Kościelny. Delegacja pocztu sztandarowego w osobach dh Janusz Jarząb, dh Arkadiusz Koziołek, dh Łukasz Bilski. Dziękujemy również dh Rafałowi Juszczakowi który pomógł w utworzeniu ołtarza strażackiego.

 
foto: Maciej Hatalak

4 października - sobota

MANEWRY POWIATOWE w OLEŚNIE

Coroczne ćwiczenia jednostek OSP należących do KSRG zostały zorganizowane jako warsztaty ratownicze. Po części teoretycznej jednostki udały się na ul. Leśną na teren poligonu pożarniczego, gdzie doskonaliły umiejętności realizując następujące założenia:
1. Osoba pracująca w lesie została przygnieciona drzewem. Ma uraz nogi, jest ranna w głowę, przytomna. Ćwiczenie doskonaliło umiejętności pracy pilarką łańcuchową, technikę wydobycia osób poszkodowanych, udzielanie pierwszej pomocy.
2. Wypadek drogowy - poszkodowany kierowca z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Ćwiczenie dotyczyło: techniki wydobywania osób z pojazdów, zabezpieczenia miejsca zdarzenia i uszkodzonego pojazdu, stabilizacji pojazdu, organizacji terenu akcji, udzielania pierwszej pomocy.
3. Pożar butli z acetylenem - budowa stanowiska do schładzania butli. Celem ćwiczenia było zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku pożaru, zagrożenia pożarem i wybuchem butli z acetylenem. Ćwiczono umiejętność pracy w aparatach powietrznych oraz budowę stanowiska do schładzania butli przy pomocy drabin pożarniczych.
4. Ewakuacja osoby poszkodowanej (manekin 80kg) z wysokości. Celem ćwiczenia była nauka ewakuacji z wysokości tzw. wahadłem czyli metodą niemiecką z wykorzystaniem deski ratowniczej, drabiny pożarniczej, systemu lin i zatrzaśników.
5. Osoba poszkodowana w studni. Celem ćwiczenia była nauka sprawiania i pracy trójnogiem ratowniczym, ewakuacja poszkodowanego ze studni, doskonalenie działań w ograniczonych przestrzeniach oraz poznanie zagrożeń jakie niosą ze sobą zdarzenia w studniach, kanałach itp.
6. Pożar piwnicy - całkowite zadymienie, osoba poszkodowana. Celem ćwiczenia było doskonalenie pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, poruszania się w całkowitym zadymieniu, ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy objętej pożarem oraz udzielania pierwszej pomocy.

W skład plutonu pierwszego wchodziły jednostki: OSP Praszka, OSP Rudniki, OSP Żytniów, OSP Strojec, OSP Uszyce, OSP Kościeliska.

Naszą jednostkę reprezentowali: Naczelnik OSP dh Janusz Jarząb, str. Patrycja Kulczyńska, str. Paulina Jarząb, d-ca Ryszard Bilski, d-ca Damian Środa, str. Adam Bilski, str. Jakub Śluisarski, str. Rafał Juszczak oraz fotograf Adrian Dzikowski.


foto: dh Patrycja Kulczyńska

29 września - poniedziałek

POŻEGNANIE LATA

Na zaproszenie Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce strażacy zorganizowali dla dzieci i młodzieży program sporotwo-pożarniczy. Poprzez zabawę zaznajomiliśmy ze sprzętem pożarniczym oraz powtórzyliśmy główne zasady bezpieczeństwa pożarnowego i wiedzy na temat zachowania w czasie pozaru. Na polecenia Naczelnika Janusza Jarząba pogadankę przeprowadził Dowódca Jednostki Łukasz Bilski przy pomocy strażaków: str. Patrycja Kulczyńska, str. Paulina Jarząb, str. Jakub Ślusarski, str. Adam Bilski, dh Adrian Dzikowski.


foto: Zespół Pracówek Specjalnych w Praszce

28 września - niedziela

BIEG - SZÓSTKA w LESIE

W organizowanym w sołectwie Rosochy biegu uczestniczyli druhowie z naszej OSP. Druh Dawid Tylski zajął I miejsce w biegu głównym na 6km. W biegu średniego dystansu uczestniczył również dh Bogusław Łazik. Bieg został zabazpieczony tradycyjnie przez druhów z OSP Strojec.


foto: dh Łukasz Bilski

28 września - niedziela

WYCIECZKA DO MUZEUM POŻARNICTWA

W niedzielę grupa członków naszej OSP udała się na wycieczkę do muzeum pożarnictwa w Mysłowicach. Wycieczkę zorganizował dh Krzysztof Sas - dziękujemy. W drodze powrotnej odwiedzili zaprzyjaźnioną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Katowicach.


foto: dh Patrycja Kulczyńska

25 września - czwartek

POWIADOMIENIE od SKARBNIKA

Na drzwiach wejściwych do strażnicy wywieszone zostało powiadomienie dla członków OSP dotyczące zaległości w opłatach składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec OSP. Prosimy członków o szybkie uregulowanie zaległości u dh skarbnik Ireny Bilskiej.


22 września - poniedziałek

PRACE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

Wykonując uchwałę ostatniego zebrania Zarządu prace rozpoczęła komisja inwentaryzacyjna. Komisja składa się z członków Zarządu w osobach: Barbara Falarz, Patrycja Kulczyńska. Komisja sprawdzi kompletność wyposażenia zastawy stołowej i wyposażenia sali, buira oraz stan sprzętu bojowego.


20 września - sobota

MANEWRY GMINNE

O godz. 9:00 rozpoczęły się manewry gminne jednostek OSP. Tegoroczne założenie zorientowane było na opanowanie pożaru leśnego w leśnictwie Marki - Budziaki. Dodatkowym epizodem był wypadek samochodu osobowego z poszkodowanym niemowlakiem.


foto: Adrian Dzikowski

19 września - piątek

ZEBRANIE ZARZĄDU OSP

Po cotygodniowej zbiórce odbyło się zebranie zarządu naszego stowarzyszenia. Zarząd podjął 2 uchwały, gdzie spośród 4 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy uzyskali pełnoletność przeniesiono dwóch do dalszej służby w składzie członków czynnych OSP. Widząc dotychczasową postawę i zaangażowanie druhowie Tobiasz Bienias i Dawid Tylski są pełnoprawnymi członkami czynnymi OSP w Praszce. Kolejna uchwała podjęta przez zarząd dotyczy wprowadzenia zasad społecznej ospowiedzialności naszego stowarzyszenia, które wprowadzać będzie druh Sekretarz Łukasz Bilski w oparciu o Normę ISO 26000.


18 września - czwartek

WYMIANA OŚWIETLENIA

Podejmujac dalsze działania w kwestii oszczędności energii elektrycznej zakupiliśmy oświetlenie oszczędne LED. Zastąpione zostały halegeny przed strażnicą które pobierały 500W każda na energooszczędne pobierające 10W. Częściowo wymieniono również oświetlenie wewnątrz garażu, a w dalszych planach jest montaż oświetlenia za strażnicą oraz wymiana lamp jarzeniowych na energooszczędne LED w garażu strażnicy. Wszystkie te działania będą uzależnione od możliwości finansowych OSP i dalszego sponsoringu naszych sympatyków.


foto: Adrian Dzikowski

17 września - środa

PRZEKAZANIE SPRZĘTU dla OSP WIERZIE

OSP w Praszce przekazała nieodpłatnie dla OSP w WIERZBIU motopompę pływającą NIAGARA 1. W ten sposób pomagamy naszym jednostkom, które są słabiej wyposażone i nie posiadają dotacji na zakup nowego sprzętu. Podczas przekazania sprawdzono możliwości techniczne pompy za naszym placem ćwiczebnym na rzecze Wyderka - stan techniczy dobry, pompa sprawna gotowa do działań gaśniczych. Motopompa służyła w naszej jednostce od 1999 roku - zastąpi ją identyczna fabrycznie nowa motopompa NIAGARA 1. Koszt zakupu pokryty został przez OSP w Praszce w kwocie 2750 zł, GMINĘ PRASZKA 420,70 zł, a pozostałą kwotę uzupełniono z dotacji ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIAZKU OSP RP WOJ OPOLSKIEGO.Łączna kwota zakupu 5200,70 zł


foto: Archiwum - pompa Niagara 1 podczas działań powdziowych w Praszce (2010)

13 września - sobota

PRACE w OBIEKCIE SZKOLENIOWYM

Kolejny dzień pracy w obiekcie szkoleniowym naszej OSP. Dzięki pozwoleniu właściciela nasza jednostka może korzystać z obiektu do celów szkoleniowych. Po przszyszykowaniu terenu i pomieszczeń, które trwa już drugi tydzień będziemy prowadzić tam ćwiczenia i szkolenia dla strażaków naszej jednostki. W przyszłych planach Naczelnik OSP Janusz Jarząb prowadzić będzie również ćwiczenia z innymi jednostkami.

 
foto: dh Łukasz Bilski

12 września - piątek

ZBIÓRKA W OSP

Podczas cotygodniowej zbiórki Naczelnik OSP Janusz Jarząb zrealizował obsługę techniczną sprzętu OT. Młodzież i strażacy w tym samym czasie karczowali i porządkowali teren na naszym nowym obiekcie szkoleniowym nieopodal naszej jednostki.


foto: dh Janusz Jarząb

11 września - czwartek

SYSTEM ZABEZPIECZENIA w OSP

Firma SIMTECH z Praszki w ramach darowizny dla OSP wykonała podłączenie istejącego monitoringu do internetu. Takim sposobem administratorzy systemu mają podgląd z kamer w domu. Zintegrowany system monitoringu i alarmu wykonany przez firmę ALARMIX w połączeniu z wewnętrznym systemem powiadamiania SMS jest w chwili obecnej maksymalnie rozbudowany według możliwości finansowych OSP.


źródło: Kamera monitoringu 02

7 września - niedziela

WYPADEK w PRASZCE

W dniu 07.09.2014 o godz 20:50 zadysponowano nas do kolizji drogowej w Praszce na ul. Kaliskiej. Przybyły na miejsce zastęp zabezpieczył pojazdy uczestniczące w kolizji (motocykl i samochód osobowy) i miejsce zdarzenia do czasu zakończenia czynności dochodzeniowych. Zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy kierowcy motocykla , a następnie przetransportował go do szpitala w Oleśnie. W zdarzeniu uczestniczyły następujące służby: OSP Praszka GLBA-Rt, JRG Olesno , Zespół Ratownictwa medycznego FALCK i patrol Policji.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


Foto: Mariusz Werner

6 września - sobota

SZKOLENIE DOWÓDCÓW w PSP OLESNO

W sobotni poranek odbyło sie szkolenie dowódcze dla strażaków ratowników. Po odbytym szkoleniu i zaliczeniu niedzielnego egzaminu strażacy uzyskają stopień dowódcy sekcji, tym samym nabędą prawo dowodzenia akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Z naszej jednostki wytypowano 3 strażaków z odpoweidnim stażem akcji i doświadczeniem, którzy będą należeć do kadry dowódczej naszej Jednostki Operacyjno Technicznej.


5 września - piątek

ZBIÓRKA w OSP

Podczas cotygodniowej piątkowej zbiórki prowadziliśmy prace w naszym nowym obiekcie szkoleniowym. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz strażacy karczowali zieleń obok obiektu, aby była możliwość wjazdu i manewru samochodów pożarniczych.

 
foto: Adrian Dzikowski

1 września - poniedziałek

POŻAR w GOŁEJ

Po godz. 16:00 zostaliśmy wezwani do pożaru budynku w miejscowości Goła - gm. Gorzów Śląski. OSP w Praszce dojechała na miejsce zdarzenia jako 2 jednostka i wsparła miejscową OSP Gorzów Śląski rotą przygotowaną do pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych. W pierwszej fazie natarcia jednocześnie wyprowadzano inwentarz żywy z budynku gospodarczego. Pożar objął również część mieszkalną, poszkodowane 2 starsze osoby potrzebowały wsparcia psychicznego i pomocy medycznej - do czasu dojazdu zespołu ratownictwa medycznego pomocy udzielała druhna OSP Praszka, która ma doświadczenie w ratownictwie medycznym. Kolejno przybyłe jednostki OSP prowadziły zasilanie z hydrantu do jednostek działajacych w natarciu. Dogaszanie i zabezpieczenie miejsca wymagało rozebrania pokrycia dachowego oraz częściowego okrycia zasłoną PE. W akcji uczestniczyło 7 jednostek straży pożarnej w tym jednostka dowodząca JRG Olesno, partol policji, kótry prowadzi czynności wyjaśniające, oraz zespół ratownictwa medycznego.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


Film: Tomasz Olszowy

31 sierpnia - niedziela

FESTYN RODZINNY w PRASZCE

Nasza OSP w Praszce kolejny rok z rzędu współorganizowała Festyn Rodzinny w Praszce. Tegoroczny festyn rodzinny zorientowany był na integrację młodzieży oraz seniorów. Podczas pierwszego dnia gościliśmy na grach i zabawach dla dzieci. Przy tej okazji mogła się wykazać nasza Młodzieżowa Druzyna Pożarnicza, gdzie wspólnie ze strażakami zorganizowane zostały gry strażackie: Zwijanie węża na czas, prądopiłka oraz przeciąganie liny. W zadaniach OSP i MDP jest integracja z dziećmi oraz rozbudzanie wśród dzieci zaufania do strażaka, tak bardzo ważnego przy akcjach pożarniczych i zagrożeniach aby poszkodowane dziecko mogło czuć się przy strażaku bezpiecznie i w niebezpieczeństwie nie bało się strażaka w umundurowaniu specjalnym.


foto: Anna Paduszek - Kulisy Powiaty

29 sierpnia - piątek

POŻAR w PRASZCE

Przed godz. 15:00 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków przy ul. Skłodowskiej w Praszce. Na miejsce wezwano samochód ciężki gaśniczy Mercedes Atego. Spaleniu uległo 30m2 nieużytków.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


28 sierpnia - czwartek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed godz. 16:00 zostaliśmy wezwani do budynku wielorodzinnego przy ul. Listopadowej 24 aby zlikwidować zagrożenie związane z wyczuwalnym zapachem gazu propoa-butan w klatce schodowej i piwnicy. Interwencja straży pożarnej ujawniła nieszczelność w mieszkaniu jednego lokatora. Po zlokalizowaniu i usunięciu zagrożenia przekazano budynek do dalszego nadzoru pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Marta Szewczyk

22 sierpnia - piątek

ZBIÓRKA JOT

Na piątkowej zbiórce doskonaliliśmy obsługę i pracę na samochodzie specjalistycznym IFA SD30. Przy okazji zawiesiliśmy banner informacyjny na Placu Grunwaldzkim.


foto: Adrian Dzikowski

17 sierpnia - niedziela

POŻAR w PRASZCE

Przed godz. 15:00 zostaliśmy wezwani do pożaru traw na "Makowym Wzgórzu." Sekcja wyjechała cieżkim samochodem gaśniczym Mercedes-Benz Atego GCBA 4,5/16. Po dojeździe na miejsce zlikwidowali pożar traw za pomocą linii szybkiego natarcia. Spaleniu uległo ok 4 ar terenu.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


Foto: dh Krzysztof Tobiś

15 sierpnia - piątek

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA w PRASZCE

Jak co roku Delegacja pocztu sztandarowego naszego stowarzyszenia oraz asysta procesyjna strażaków brała udział w uroczystościach odpustowych naszej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny. Dziękujemy wszystkim członkom OSP, którzy godnie reprezentowali naszą instytucję, przede wszystkim druhnom z pocztu sztandarowego.

 
foto: Karol Kulczyński

14 sierpnia - czwartek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Ok. godz. 17:30 zostaliśmy wezwani do pomocy jednostce OSP Strojec. Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie dla mieszkańców bloków przy ul. Mickiewicza, Listopadowej i Kopernika wymagało wezwania jednostki wyspecjalizowanej w usuwaniu tego rodziaju zagrożeń. W naszej Gminie taką jednostką jest OSP Strojec wyposażona w odpowiedni sprzęt i wyszkolenie. Strażacy w tej specjalizacji są odpowiednio przebadani i zweryfikowani pod względem uczulenia na użądlenia owadów. Do pomocy w usunięciu gniazd oraz uszczelnieniu przestrzeni wezwano samochód specjalistyczny drabina IFA SD 30 z jednostki OSP Praszka. Podczas działań mieszkańcy zostali poinstruowani megafonem, aby izolować własne mieszkania od agresywnych owadów zamykając okna i nie przebywać na balkonach podczas działań strażaków. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności strazacy usunęli zagrożenie.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Adrian Dzikowski

10 sierpnia - niedziela

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE w BOBROWEJ

Członkowie Wojewódzkiego Kolegium Sędziów CTiF z naszej OSP - dh Janusz Jarząb i dh Łukasz Bilski uczestniczyli w sędziowaniu zawodów sportowo pożarniczych gminy Rudniki. Nasi sędziowie wojewódzcy oceniali wykonanie sztafety i ćwiczenia bojowego młodzieży, oraz wykonanie sztafety grup A i C.

 
foto: Agnieszka Kozłowsa [Kulisy Powiatu]

10 sierpnia - niedziela

UROCZYSTOŚĆ w KALWARII PRASZKOWSKIEJ

Delegacja pocztu sztandarowego naszego stowarzyszenia gościła na uroczystości odpustowej w sąsiedniej parafii na Kalwarii w Praszce. Podczas uroczystości nadano tytuł „Kalwaryjska Matka Zawierzenia” cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej dla upamiętnienia roku zawierzenia archidiecezji częstochowskiej, a także dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II na Kalwarii w Praszce. Dziękujemy Kustoszowi Kalwarii Ks. Prałatowi Dr. Stanisławowi Gasińskiemu za zaproszenie na uroczystość i życzymy aby dalszy rozkwit Kalwarii Praszkowskiej służył przybywajacym pielgrzymom i obficie darzył łaskami Bożymi.


foto: www.kalwaria-praszka.pl

9 sierpnia - sobota

POŻAR w NOWEJ WSI

Około godziny 13:26, zostaliśmy zadysponowani do pożaru ścierniska, balotów i zboża na pniu w miejscowości Nowa Wieś (gm. Gorzów Śląski). Pożar powstał od iskry z pracującego na polu kombajnu. Działania polegały na obronie pozostałej części pola, zgaszeniu palącego się ścierniska, rozgarnięciu i dogaszeniu płonących bali słomy. Równocześnie z działaniami jednostek straży pożarnej, wykonano przy pomocy ciągnika rolniczego z pługiem, ziemny pas ochronny wokół spalonego obszaru. Zadysponowano: GCBA 4,5/16 Mercedes Atego – OSP Praszka.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: OSP Gorzów Śląski, dh Mateusz Mazurek

8 lipca - piątek

ZBIÓRKA JOT w PRASZCE

Podczas cotygodniowej zbiórki dokonaliśmy przeglądu wszystkich węży pożarniczych. Węże które były możliwe do naprawy pozostały w podziale bojowym, natomiast reszta będzie przeznaczona do zbycia.


foto: Paulina Lewandowska

7 sierpnia - czwartek

POŻAR w SZYSZKOWIE

Po godz. 19:00 zostaliśmy wezwani do pożaru słomy w miejscowości Szyszków. Pożar powstał w stercie snopków transportowanych na przyczepie. Traktorzysta zjechał z palącym się ładunkiem w miejsce bezpieczne, aby nie stwarzać zagrożenia gospodarstwom domowym i jednocześnie ułatwić akcję gaśniczą. Akcja gaśnicza polegała na uratowaniu sprzętu rolniczego, kontrolowanym spalaniu słomy i ciągłym dogaszaniu.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Tomasz Kaczmarek, dh Mateusz Mazurek

5 sierpnia - wtorek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Po godz. 19:00 zostaliśmy wezwani do pomocy jednostce OSP Strojec w dostępie do gniazda agresywnie zachowujących się owadów. Jednostka OSP Strojec jako jedyna w gminie posiada specjalizację, jest odpowiednio wyposażona i przeszkolona do usuwania zagrożeń powstających z sąsiedztwem owadów błonkoskrzydłych. Owady znajdowały się na poddaszu budynku wielorodzinnego na osiedlu Mickiewicza w Praszce. Do dostępu na wysokość III piętra zadysponowano samochód specjalistyczny IFA SD-30.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Patrycja Kulczyńska

2 sierpnia - sobota

DOŻYNKI w PRASZCE

Od godz. 16:30 gościliśmy na corocznych dożynkach na Rodzinnych Ogórdkach Działkowych "RELAX" w Praszce. Zaprezentowaliśmy nowy samochód oraz pokaz gaszenia pożaru. Dziękujemy wszystkim działkowcom za zainteresowanie pokazem, Zarządowi Ogródków za zaproszenie oraz Wiesławowi Pelka z Kowali za podarowanie snopków siana na pokaz a także dh Krzysztofowi Błach za transport snopków samochodem ciężarowym.


foto: dh Patrycja Kulczyńska

1 sierpnia - piątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w GANIE

Po godz. 23:00 zostaliśmy zadysponowani do pomocy Policji w poszukiwaniu zaginionej osoby. W miejscu koncentracji przy strażnicy w Ganie stawiły się jednostki KSRG: OSP Praszka, OSP Kowae i OSP Strojec oraz JRG Olesno. Strażacy prowadzili poszukiwania przy pomocy psa tropiącego z opolskiej komendy Policji. Po niespełna 4 godzinach poszukiwań strażacy z OSP Praszka wspólnie z patrolem policji mieli szczęście odnależć zaginionego mężczyznę.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

1 sierpnia - piątek

ĆWICZENIA NACZELNIKA w PRASZCE

W ramach prygotowań do pokazu ćwiczyliśmy rozwijanie lini gaśniczej z młodzieżą, która niebawem będzie uczestniczyła w kursie podstawowym strażaka ratownika. Na zdjęciu dh Patrycja demonstruje natarcie pianą średnią z wytwornicy pianowej.


foto: Adrian Dzikowski

1 sierpnia - piątek

UPAMIĘTNIENIE ROCZNICY w Praszce

O godz. 17:00 upamiętniliśmy 70 rocznice Powstania Warszawskiego. Zawyła syrena alarmowa oraz samochody pożarnicze. Dziękujemy strażakom, którzy przyszli do strażnicy aby na chwilę wspomnieć ludzi którzy zginęli za naszą wolność.
foto: Adrian Dzikowski

31 lipca - czwartek

POŻAR w STROJCU

Ok. godz. 20:30 zostaliśmy wezwani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Strojec. Pożar szybko opanowała miejscowa jednostka OSP dogaszając płomienie, które były już stłumione przez właściciela. Po dojeździe na miejsce udzieliliśmy pomocy właścicielowi, który doznał oparzeń dłoni. Następnie wyniesiono pozostałe wyposażenie kotłowi, które mogło stwarzać dalsze zagrożenie.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Patrycja Kulczyńska

30 lipca - środa

POŻAR w JANINOWIE

Po godz. 11:30 zostaliśmy wezwani do pożaru zboża na pniu w miejscowości Janinów (gm. Rudniki). W akcji uczestniczyło 8 jednostek straży pożarnej. Dzięki opanowaniu pożaru udało się uratować mienie szacowane na wartość 40 tyś. zł.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

27 lipca - niedziela

POŻAR w STROJCU

Po godz. 18:40 zostaliśmy wezwani do pożaru ścierniska i zboża na pniu. Pożar został wywołany najprawdopodobniej iskrą z pracujących na polu maszyn. Ze wzgledu na zagrożenie dla dużej ilości zbożna na pniu, do pożaru zadysponowano 11 jednostek straży pożarnej. Po szybkim stłumieniu płomieni, pogorzelisko dokładnie dogaszono. Równocześnie z działanami straży, wykonywane były ziemne pasy przeciwpożarowe przy pomocy 2 ciągników rolniczych z agregatami uprawowymi.
Więcej informacj: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Patrycja Kulczyńska

26 lipca - sobota

DOŻYNKI w PRASZCE

Od godz. 16:00 gościliśmy na corocznych dożynkach na Rodzinnych Ogórdkach Działkowych im.Reymonta w Praszce. Zaprezentowaliśmy nowy samochód oraz sprzęt pożaarniczy. Pomogliśmy również przy organizacji zabaw i konkurencji sportowych. Dziękujemy działkowców i wszystkim sympatykom za miłe przyjęcie i oglądanie naszych pokazów.


foto: dh Mariusz Michalski

25 lipca - piątek

ĆWICZENIA NACZELNIKA w PRASZCE

Podczas cotygodniowej zbiórki przećwiczyliśmy i doskonaliliśmy taktykę związaną z działaniami gaśniczymi na kondygnacjach przy użyciu drabiny. Ćwiczenia na polecenie Naczelnika przeprowadził Dowódca Jednostki Łukasz Bilski.

 
foto: Adrian Dzikowski

21 lipca - poniedziałek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed godz. 21:00 zostaliśmy wezwani do usunięcia zagrożenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1911 z drogą krajową DK45. Na jezdni znajdowała się znacząca ilość ziarna, która najprawdopodobniej wysypała się przy wykonywaniu manewru skręcania.
Więcej informacji: , Strona akcji


foto: dh Patrycja Kulczyńska

19 lipca - sobota

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA MDP w TURAWIE

Dwutygodniowe szkolenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zakończyło 2 druhów z OSP Praszka i 1 z OSP Strojec. Dziękujemy Burmistrzowi Praszki za dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego, który odbył się w ośrodku "Strażak" w Turawie. Instruktorem i opiekunem druhów na obozie był Sekretarz OSP w Praszce - Łukasz Bilski, który dopilnował aby młodzi druhowie z Gminy Praszka mogli uczestniczyć w obozie. Mamy nadzieję że również w przyszłym roku uda się zorganizować szkolenie dla przyszłych strażaków.foto: MArzena Zaleska

18 lipca - piątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed godz. 10:00 zostaliśmy wezwani do otwarcia mieszkania, gdzie było podejrzenie zgonu lokatora. Po dotarciu do mieszkania przy użyciu drabiny, stwierdzono, że osoba nie wymaga pomocy medycznej. Zadysponowano: GCBA 4,5/16 Mercedes Atego - OSP Praszka, GLBA 1/8+Rd Mercedes - OSP Praszka Strona akcji

17 lipca - czwartek

POŻAR w TĘCZYNOWIE

Po godz. 16:00 zostaliśmy wezwani do pożaru zabudowań gospodarczych. W wyniku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych, doszło do zapalenia się bali słomy na przyczepie przy budynku gospodarczym. Od płonącej słomy doszło do zapalenia drewnianych drzwi warsztatu. W warsztacie znajdował się spawalniczy zestaw acetylenowo tlenowy. Podjęto działania mające na celu schłodzenie butli do temperatury gwarantującej, że butle nie wybuchną. Słoma wraz z przyczepą została dogaszona w bezpiecznym miejscu, poza terenem gospodarstwa. W akcji uczestniczyło 6 jednostek straży pożarnej: 4 OSP z Gminy Gorzów śląski oraz dodatkowe wsparcie samochodami ciężkimi z OSP Praszka i JRG Olesno
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcjivideo: Tomasz Olszowy

17 lipca - czwartek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed godz. 15:00 zostaliśmy wezwani do pomocy zespołowi ratownictwa medycznego. Działania straży pożarnej polegały na pomocy w transporcie osoby chorej z karetki do mieszkania na III piętrze.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

8 lipca - wtorek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 15:46 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków przy ul.Skłodowskiej w Praszce. Do pożaru doszło na terenie sąsiadujacym z osiedlowym kopleksem garaży blaszanych.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

30 czerwca - poniedziałek

PRZGOTOWANIE OBOZU w TURAWIE

Czterech członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz z opiekunem udało się do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "STRAŻAK" w Turawie w celu przygotowania pola namiotowego na obóz szkoleniowy MDP. Obóz w którym uczestniczyć będzie 2 członków młodzieży naszej OSP rozpocznie się 7 lipca i trwać będzie 2 tygodnie. Obóz organizuje właściciel ośrodka - Zarząd Główny Związku OSP RP przy pomocy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. opolskiego. Podczas trwania obozu przeszkolonych będzie 89 członków MDP z całego województwa opolskiego.
Dziękujemy Burmistrzowi Praszki za udział w części finansowej szkolenia młodzieży OSP.

 
foto: dh Łukasz Bilski

24 czerwca - wtorek

POŻAR w PRASZCE

Po godz. 23:00 zostaliśmy wezwani do pożaru kontenera na odpady przy budynku wielorodzinnym na ulicy Fabrycznej. Do akcji zadysponowano GCBA Mercedes Atego.
Więcej informacji: Raport z akcji

19 czerwca - czwartek

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Jak co roku braliśmy udział w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dziękujemy strażakom, którzy wczesnym rankiem przygotowali ołtarz na uroczystość jak i tym, którzy brali w niej udział jako delegacja pocztu sztandarowego i Chorążych celebransa procesji.
Dziękujemy druhowi Tadeuszowi Krykwińskiemu z kwiaciarni GARDENIA za ufundowanie kwiatów pod pomnik naszego partrona Św. Floriana.
Więcej informacji: Strona www.osp.com.pl

14 czerwca - sobota

ODWIDZINY MŁODZIEŻOWEJ OSP w KOMENDZIE POWIATOWEJ

Członkowie MDP, którzy niebawem uzyskają pełnoletność i przystąpią do szkolenia podstawowego odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Przyszłych strażaków oprowadził Opiekun MDP i Dowódca Jednostki Łukasz Bilski. Dziękujemy ogn. Elżbiecie Zalewskiej - dyspozytor Powiatowego Stanowiska Kierowania za prezentację stanowiska. Młodzież miała również okazję przyjrzeć się przygotowaniu Mistrza Polski w drabinie hakowej mł. kpt. Tobaiasza Klamy do krajowych zawodów które odbędą się na początku licpa w Częstochowie.


foto: Adrian Dzikowski

13 czerwca - piątek

ĆWICZENIA NACZELNIKA OSP w PRASZCE

Po okresie przygotowań do minionych zawodów powracamy do cotygodniowych szkoleń taktycznych jednostki. Tym razem przy ćwiczeniach z obsługą i korzystaniem ze sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO) wzięli udział wspólnie ze strażakami człnkowie Młodzieżowej Druzyny Pożarniczej, którzy niebawem po uzyskaniu 18 lat będą kierowani na szkolenie podstawowe.


Foto: Adrian Dzikowski

5 czerwca - czwartek

ZAJĘCIA EDUKACYJNE w GIMNAZJUM

W ramach godziny wychowawczej i Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” gościliśmy u wychowawców i uczniów klas IIa, IIIb i IIIc. Członek Młodzieżowej Drużyny Pożariczej OSP a zarazem Uczeń klasy IIa Adrian Dzikowski opowiedział kolegom i koleżankom o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków, zaprezentował sprzęt oraz samochód strażacki. Dziękujemy całej sekcji przybyłej na pokaz oraz uczniom i kadrze gimnazjum za zainteresowanie naszą służbą.


foto: Publiczne Gimnazjum w Praszce

1 czerwca - niedziela

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Praszce

Od godz. 14:00 na stadionie ZKS Motor Praszka odbywały się zawody sportowo-pożarnicze. Zapraszamy do artykułu: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnice w Praszce

31 maja - sobota

FESTYN DNIA DZIECKA w PRASZCE

Jak co roku braliśmy udział w festynach organizowanych przez Publiczne Przedszkole nr.2 Tym razem prezentowaliśmy dzieciom nasz nowy samochód gaśniczy. Na miejscy był również samochód policyjny oraz ciekawe atrakcje i zabawy z mundurowymi..
więcej: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnice w Praszce


foto: Foto-Fax Krzysztof Szczepański, dh Adrian Dzikowski

30 maja - piątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed godz. 9:00 zostaliśmy wezwani do zabezpieczenia demontażu masztu, który wskutek ostatnich wichur pochyli się zagrażając budynkom przy ul. Warszawskiej. Przewrócenie masztu groziło również bezpieczeństwu na Drodze Krajowej 42. Do zdarzenia zadysponowano JRG Olesno Volvo SH18, samochód ratownistwa technicznego GLBA OSP Praszka, oraz dźwig specjalistyczny do usunięcia masztu.
Więcej informacji: Raport z akcji

27 maja - wtorek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Od godz. 9:00 zostaliśmy wezwani do usunięcia zatoru na rzece Wyderka. Podniesienie stanu rzeki poprzez zator oraz zapowiedzi IMiGW dotyczące nadchodzących opadów stwarzały zagrożenie podtopień dla pobliskich domostw.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Krystian Marciszewski

24 maja - sobota

ZABEZPIECZENIE IMPREZY MASOWEJ

Od godz. 14:00 braliśmy udział w zabezpieczeniu Zlotu Krótkofalowców ŁOŚ w Jaworznie - gm. Rudniki.

18 maja - niedziela

BIEG 6-stka w LESIE

W miejscowości Rosochy odbył się XIII bieg pt "6-stka" w lesie. Naszą brać strażacką reprezentowali druhowie naszej OSP w osobach: Damian Cierpucha, Dawid Tylski, Łukasz Bilski i Jakub Polak - w tej kolejności przebiegli linię mety głównego biegu OPEN - 6 km.


Foto: Patrycja Nowak

17 maja - sobota

PRZEKAZANIE SAMOCHODU w PRASZCE

W sobotnie południe odbyła się uroczystośc przekazania samochodu dla OSP w Praszce
Zapraszamy do artykuły i galerii zdjęć: Przekazanie samochodu

15 maja - czwartek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed północą zadysponowano naszą jednostkę do usunięcia skutków wichury. Na wspólnym odcinku dróg krajowych DK 42 i DK 45 złamany konar drzewa utrudniał przejazd samochodów. Po dojeździe na miejsce strażacy uzyli pił mechanicznych i usunęli przeszkodę która stwarzała zagrożenie
Więcej informacji: Raport z akcji


Żródło: www.facebook.com/pages/OSP-Praszka/

7 maja - środa

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Po godz. 20:00 zostaliśmy wezwani do budynku wielorodzinnego na osiedlu Mickiewicza. Mieszkańców zaniepokoił wyczuwalny zapach gazu propan-butan. Po dojeździe 2 zastępów jednostki OSP Praszka dokonano lokalizacji źródła wycieku oraz zabezpieczono miejsce zdarzenia.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


Foto: Dh Paulina Jarząb

7 maja - środa

POŻAR w PRASZCE

Przed godz. 11:00 zostaliśmy wezwani do pożaru mieszkania w bloku na osiedlu MC Skłodowskiej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono pożar elementów przyłącza anteny telewizyjnej na balkonie, który rozprzestrzenił się na ocieplenie budynku, oraz pozostawione na balkonie przedmioty.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
Foto: Dh Paulina Jarząb i Dh Łukasz Bilski

6 maja - wtorek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 23:45 zostaliśmy wezwani do ugaszenia pożaru suchej trawy przy ul. Bocznej wzdłuż łącznika pieszego do osiedla Kopernika - tzw. "mosty". Po dojechaniu na miejsce okazało się że pożar rozprzestrzenia się na duży obszar łąki pomiędzy rzeką Prosną i Wyderką w kierunku Przedmościa. Do pomocy zostały wezwane OSP Kowale oraz JRG Olesno. Do gaszenia pożaru zbudowano linię gaśniczą z kilkunastu odcinków węży, zbudowano stanowisko wodne na rzece Wyderka skąd pompowano wodę motopompą pływającą. Ponadto gaszono podręcznym sprzętem gasniczym w postaci tłumnic.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
Foto: Dh Łukasz Bilski

6 maja - wtorek

POŻAR w PRASZCE

Przed godz. 21:00 zostaliśmy wezwani ugaszenia pożaru suchej trawy na makowym wzgórzu. Strażacy do ugaszenie płomieni użyli podręcznego sprzętu gaśniczego: tłumnic oraz hydronetki plecakowej.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


Foto: Dh Łukasz Bilski

6 maja - poniedziałek

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Tradycyjnie w obchodzony corocznie Tydzień Straży odwiedzają nas sympatycy pożarnictwa. O godz. 11:00 odwiedziła nas grupa przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce. Odbyłła się pogadanka o pracy strażaka, przypomnienie numeru alarmowego i zachowania się podczas pożaru. Dziękujemy Dyrekcji Przedszkola za pamięć o strazakach a także opiekunom za wzorowe wychowanie dzieci pod względem bezpieczeństwa pożarowego.


Foto: Dh Marta Szewczyk

6 maja - poniedziałek

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Tradycyjnie w obchodzony corocznie Tydzień Straży odwiedzają nas sympatycy pożarnictwa. O godz. 10:00 odwiedziła nas grupa przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce. Odbyłła się pogadanka o pracy strażaka, przypomnienie numeru alarmowego i zachowania się podczas pożaru. Dziękujemy Dyrekcji Przedszkola za pamięć o strazakach a także opiekunom za wzorowe wychowanie dzieci pod względem bezpieczeństwa pożarowego.


Foto: Dh Marta Szewczyk

3 maja - sobota

DZIEŃ STRAŻAKA w PRASZCE

Tradycyjnie 3 maja obchodziliśmymy uroczystości Dnia Strażaka z okazji przypadającego dzień później wspomnienia Św. Floriana. Uroczystości odbyły się na Placu Grunwaldzkim w Praszce a rozpoczęły Mszą Św. za strażaków OSP i Zakładowej OSP Neapco Europe w Praszce.
Zapraszamy do artykuły i galerii zdjęć: Dzień Strażaka 2014


Foto: Dh Mariusz Michalski

3 maja - sobota

WYPADEK w PRASZCE

Przed godz. 17:00 zostaliśmy wezwani do wypadku drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych. Do zdarzenia doszło między 2 samochodami osobowymi na ul. Listopadowej i Mickiewicza. Działania straży pożarnej poegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uszkodzonych pojazdów.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


Foto: Dh Ryszard Bilski

28 kwietnia - środa

POŻAR w PRASZCE

O godz. 10:30 zostaliśmy zadysponowani do pożaru lakierni na terenie firmy Produkcyjnej w Praszce. Do pożaru dyżurny zadysponował: JRG Olesno, Mercedes Atego 4,5/16 OSP Praszka, OSP Kowale 2 sekcje, ZOSP Neapco GlPr250 i GBA2,5/16, OSP Strojec i funkcjonariuszy KP Praszka. Po dojeździe na miejsce podjęto działania gaśnicze wewnątrz hali przy linii lakierniczej, zabezpieczono teren działania oraz prowadzono działania gaśnicze na dachu hali w miejscu wyjścia przewodu wentylacyjnego. Przed przybyciem na miejsce pożaru pierwszych jednostek działania gaśnicze podjęli pracownicy Firmy, którzy zapobiegli rozprzestrzenianiu się pożaru. Ze względów bezpieczeństwa tajemnicy firmy nie podajemy nazwy przedsiębiorstwa.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


źródło: strona internetowa firmy.

20 kwietnia - niedziela

ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Jak co roku delegacja naszej OSP brała udział w obchodach Mszy św. rezulekcyjnej w naszym kościele parafialnym w Praszce. Dziękujemy strażakom, którzy przed rezulekcją pełnili wartę przy grobie Pańskim, delegacji pocztu sztandarowego i druhom z asysty procesyjnej za godne reprezentowanie naszej jednostki.

 
Foto: Maciej Hatalak

18 kwietnia - piątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 16:30 zostaliśmy wezwani do otwarcia zatrzaśniętych drzwi w mieszkaniu bloku wielorodznnego na osiedlu Kkoperika. Straż wezwała zatrzaśnięta kobieta z dziećmi, która nie mogła wezwać innej pomocy.
Więcej informacji: Raport z akcji

18 kwietnia - piątek

WYPADEK w PRASZCE

O godz. 15:00 na skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Listopadowa i Mickiewicza doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych. Do zabezpieczenia pojazdów i miejsca kolizji wezwano samochód ratownictwa drogowego OSP Praszka, patrol policji.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: Adrian Dzikowski - MDP Praszka

15 kwietnia - wtorek

WYPADEK w PRASZCE

o godz 15:30 Zadysponowano do kolizji drogowej na skrzyżowaniu dróg krajowych (DK 45 i DK42). Przybyły na miejsce zastęp zabezpieczeczył pojazdy uczestniczące w kolizji (2 samochody osobowe) i miejsce zdarzenia oraz usunął pozostałości po kolizji. W zdarzeniu uczestniczyły następujace służby: OSP Praszka GLBA-Rt, Zespół Ratownictwa medycznego i patrol Policji
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Archiwum OSP w Praszce

15 kwietnia - wtorek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 14:15 wezwano jednostkę do ugaszenia pożaru odpadów w kontenerze na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Obrońców Pokoju. Do zdarzenia zadysponowano GCBA Mercedes Atego
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Szymon Cebula

10 kwietnia - czwartek

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ w OLEŚNIE

Nasza druhna Paulina Jarząb zajęła II miejsce na powiatowym etapie ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Paulina będzie reprezentowała naszą jednostkę, gminę i powiat na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy druhnie oraz dziękujemy Naczelnikowi za bardzo dobre przygotowanie. Druhna Paulina Jarząb jest godną kontynuatorką swojej poprzedniczki - Patrycji Kulczyńskiej, która również za czasów szkolnych odnosiła sukcesy w turnieju wiedzy. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy pogłębiacie wiedzę pożarową, bo mądra młodzież to atut dla dalszego dobrego rozwoju jednostki.


źródło: dh Paulina Jarząb

7 kwietnia - poniedziałek

POŻAR w SZYSZKOWIE

O godz. 17:45 zostaliśmy wezwani do ugaszenia niedogaszonego ogniska pod lasem w Szyszkowie. W akcji gaśniczej działaliśmy razem z sąsiednią OSP Gorzów Śląski
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: OSP Gorzów Śląski

7 kwietnia - poniedziałek

WYPADEK w PRASZCE

O godz. 16:30 zostaliśmy wezwani do zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego na ul. Kaliskiej w Praszce
Więcej informacji: Raport z akcji

6 kwietnia - niedziela

POŻAR w PRASZCE

O godz. 17:45 zostaliśmy wezwani do ugaszenia płonących traw na nieużytkach odchodzących od ul. Powstańców Śląskich. Do akcji zadysponowano GCBA Mercedes Benz Atego
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

5 kwietnia - sobota

BANNER w PRASZCE

W sobotnie popołudnie na prośbę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce zawiesiliśmy banner informacyjny na Placu Grunwaldzkim.


foto: dh Łukasz Bilski

2 kwietnia - środa

POŻAR w GANIE

O godz. 13:00 braliśmy udział w gaszeniu przydrożnego pasa zieleni w miejscowości Gana. Pożar przy drodze powiatowej 1911 zagrażał trwającym robotom kanalizacyjnym oraz mógł przenieść się na płytę boiska sportowego w Ganie. Do ewentualnego wsparcia wodnego dyżurny PSK w Oleśnie zadysponował OSP Strojec.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Łukasz Bilski

2 kwietnia - środa

SPOTKANIE w GANIE

Na zaproszenie Dyrektora Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Ganie - wspólnie z przedstawicielem miejscowej jednostki OSP przeprowadziliśmy spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla podopoiecznych. Do pokazu sprzętu ratowniczego przyłączyło się również miejscowe przedszkole. Wszystkim uczestnikom spotkania dziekujemy za zainteresowanie a w szczególności Dyrektorowi za zaproszenie, Komendantowi Gminnemu i Burmistrzowi Praszki za umożliwienie spotkania.


foto: ŚDPS w Ganie

2 kwietnia - środa

POŻAR w PRASZCE

30 minut po północy zostaliśmy wezwani do pożaru samochodu osobowego na rodzie drogi krajowej 42 w Praszce. Na miejsce wyjechały 2 zastępy straży pożarnej z Praszki - samochód gaśniczy GCBA Mercedes Benz oraz samochód ratownictwa technicznego GLBA RT Mercedes Benz.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

30 marca - niedziela

POŻAR w PRASZCE

O godzinie 21:27 zostaliśmy zadysponowani do pożaru suchych traw (trzciny) w Praszce przy ul. Szosa Gańska. Zadysponowano: GCBA 4,5/16 Mercedes Atego - OSP Praszka
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

27 marca - czwartek

ZBIÓRKA SPORTOWA w PRASZCE

Z racji przygotwania drużyn do zawodów sportowo pożarniczych w Praszce - które odbędą sie 1 czerwca na miejscowym stadionie sportowym przygotowujemy drużyny do zawodów. Planowane jest wystawienie po jednej druzynie w każdej kategorii: Męska, Kobieca i Młodzieżowa.


foto: dh Łukasz Bilski

27 marca - czwartek

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ w PRASZCE

Na gminym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej naszą jednostkę reprezentowali dh Paulina Jarząb zajmując 1 miejsce oraz Adrian Dzikowski zajmując 4 miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Do poziomu powiatowego zakwalifikowani zostali następujący uczestnicy:
GRUPA III
1. Paulina Jarząb
2. Olga Grajek
3. Kinga Kaczmarek
Grupa II
Amadeusz Rzepka
Damian Smugowski
Dominik Cichosz
Grupa I
1. Kamil Tasarz
2. Miłosz Majtyka
3. Julia Żyta


foto: MGOKIS Praszka i OSP Praszka

27 marca - czwartek

UROCZYSTOŚĆ POGRZEBOWA w PRASZCE

Na cmentarzu w Praszce pożegnaliśmy druhnę Wiesławę Jańczak - sekretarz OSP oraz strażaczkę czynną z lat powojennych. Jak nasz honorowy Komendant Adam Bilski wspomina - podczas jednej z kontroli gotowości operacyjnej na alarm przybyła i wtedy zapoznanie z ówczesnym zastępcą Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Wieluniu nastąpiło. Po utworzeniu powiatu Poddębickiego nowego Komendanta powołano, którym został właśnie mąż naszej druhny, wyjechała wtedy z Praszki i w Poddębicach nazwisko Perczyńska nosiła.
Na pożegnanie zasłużonej strażaczki, co w poddębickiej straży ochotniczej jeszcze w latach seniorskich aktywnie działała poczet sztandarowy z delegacją stamtąd przybył oraz strażacy z macierzystej jednostki praszkowskiej.
Na historycznym zdjęciu z roku 1950 na poniemieckiej amfibii jest druhna Wiesława Jańczak z druhami kolegami - Adamem Bilskim (sygnalista) oraz Bronisławem Słowińskim (kierowca)


foto: Archiwum OSP w Praszce

26 marca - środa

KONTROLA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

O godzinie 10:40 zostaliśmy zaalarmowani. Przybyli do strażnicy ochotnicy dowiedzieli się - że tym razem jest to coroczna kontrola gotowości operacyjnej jednostki. Przybyłe osoby na alarm mogły stworzyć 2 sekcje ratownicze uzyskując gotowość w ciagu 3 minut 40 sekund od rozpoczęcia alarmowania. Na pozostałej części kontroli pozostał Naczelnik OSP z kadrą dowódczą gdzie kontrolowana była dokumentacja oraz omawiane sprawy organizacyjne. Kontroli dokonał zastępca dowódcy JRG w Oleśnie - kpt. Ireneusz Leniec. We wstępnej ocenie jednostka wypadła bardzo dobrze, szczegóły i protokół oceny wraz z punktacją będzie opracowany w późniejszym czasie w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie.


foto: Adrian Dzikowski

24 marca - poniedziałek

POŻAR w PRASZCE

O godzinie 18:41 zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w kominie w budynku jednorodzinnym w Praszce przy ul. Kaliskiej. Zadysponowano: GCBA 4,5/16 Mercedes Atego - OSP Praszka
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: OSP Praszka

21 marca - piątek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 13:30 zostaliśmy wezwani do pożaru pozostałości roślinnych na jednym z ogródków na Rodzinnych Ogródkach Działkowych RELAX w Praszce. Głównym zadaniem było ugaszenie ognia oraz obrona sąsiednich zabudowań rekreacyjnych.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Damian Cierpucha

17 marca - poniedziałek

WYPADEK w PRASZCE

50 minut po północy na wspólnym odcinku dróg krajowych nr 42 i 45 relacji Praszka - Gorzów Śląski doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy marki Opel zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Samochodem podróżowały 4 osby z tego dwoje dzieci. Jednen z pasażerów doznał obrażeń ciała. Wszystkie osoby zostały przetransportowane przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Działania straży pożarnej polegały naz zabiezpieczeniu miejsca zdarzenia i uszkodzonego pojazdu. W zdarzeniu brały udział jednostki OSP Praszka i Kowale oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Olesna.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: OSP Praszka

15 marca - sobota

WICHURA w PRASZCE

O godz. 12.05 zostaliśmy zadysponowani samochodem Mercedes GLB1/8 + Rt do miejscowego zagrożenia w miejsowości Praszka. Strażacy zabezpieczyli urwana zwisającą lampę zagrażającą przechodniom oraz samochodom znajdujacym sie na parkingu Przyczyną zerwania lampy z mocowania był silny wiatr.,
Więcej informacji: Raport z akcji

15 marca - sobota

WICHURA w PRZEDMOŚCIU

O godz. 12:00 zostaliśmy wezwani do usuwania skutków wichury. Silny wiatr uszkodził ścianę szczytową stodoły stwarzając zagrożenie dalszej stabilności konstrukcji, w szczególności pokrycia dachowego. Do zdarzenia zadysponowano miejscową jednostkę OSP Przedmość oraz samochód specjalistyczny - drabinę IFA SD 30 z OSP Praszka. Strażacy ustabilizowali pochyloną część ściany dodatkowymi listwami przytwierdzając je do pokrycia dachowego.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Szumon Cebula

13 marca - czwartek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 22:30 zostaliśmy wezwani do pożaru suchych traw na ul. Listopadowej w Praszce. Do zdarzenia zadysponowano GCBA Mercedes Atego. Była to 4 akcja tego dnia związana z gaszeniem traw, nieużytków.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Krystian Marciszewski

13 marca - czwartek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 21:20 zostaliśmy wezwani do pożaru odpadów (pozostałości roślinnych) na osiedlu Kopernika w Praszce przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych im. Władysława Reymonta.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Krzysztof Tobiś

13 marca - czwartek

POŻAR w SZYSZKOWIE

O godz. 15:00 zostaliśmy wezwani do pożaru suchych traw w miejscowości Szyszków. Do zdarzenia zadysponowano jednostki KSRG: OSP Praszka i OSP Gorzów ślaski. Po dotarciu na miejsce okazało się, że pali się około 21 ar trawy na poboczu rzeki Prosna. Na fotografi strażacy OSP Gorzów Śląski gaszą pożar korzystając z szybkiego natarcia.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Marta Szewczyk

13 marca - czwartek

POŻAR w ROZTERKU

O godz. 10:30 zostaliśmy wezwani do pożaru łąk w miejscowości Rozterk. Pożar łąk objął obszar ok. 3,5 ha do zdarzenia zadysponowano 4 jednostki KSRG: OSP Praszka, Strojec, Kowale, oraz JRG Olesno. Do uzuskania dostępu za rzeką Wyderka strażacy z Praszki użyli drabiny DNW 3080 po której przechodzili na drugą stronę. Do działań gaśniczych użyto środka gaśniczego z rzeki za pomocą motopompy pływającej. W miejscach niedostępnych użyto podręcznego sprzetu gaśniczeho w postaci tłumic i hydronetki plecakowej. Na miejsce przybył również partol Policji z Praszki, gdzie ustalono o przyczynach pożaru przez zaprószenie ognia.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Łukasz Bilski

9 marca - niedziela

POŻAR w PRASZCE

O godz. 16:50 zostaliśmy wezwani do pożaru traw w miejscowości Szyszków. Po dojeździe na miejsce okazało się ża zapaliło się pobocze drogi powiatowej 1916O na ul. Pilawy w Praszce przed miejscowością Szyszków. Do działań gaśniczych zadysponowano GCBA MB Atego z którego użyto szybkie natarcie oraz podręczny sprzęt gaśniczy - tłumice.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Krzysztof Tobiś

6 marca - czwartek

WYPADEKw PRASZCE

Na skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Mickiewicza z ul. Listopadową doszło do zderzenia samochodów osobowych. Jadący samochodem Volkswagen Golf uderzył u kierującą pojazdem Ford Puma poruszającym się na drodze z pierszeństwem. Pomoc medyczna została udzielona kierującej Fordem przez Zespół Ratownictwa Medycznego "FALCK". Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszkodzonych pojazdów. Po należytym zabezpieczeniu pojazdów, odesparowania źródeł zagrożenia - prądu i instalacji gazowej strażacy kierowali ruchem i dopełniali działań operacyjnych z przybyłą na miejsce sekcją Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Olesna. Na miejscu zdarzenia był również patrol Policji, który zajmował się zabezpieczeniem i dokumentacją zdarzenia.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Jakub Ślusarski

2 marca - niedziela

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W niedzielne popołudnie odbyło się Walne Zebranie OSP. Głównym tematem zebrania było rozliczenie pracy i finansów roku 2013 oraz zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego na rok bieżący. Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom, członkom Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Bogusawem Łazik. Dyrektorowi MIejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jackowi Pac oraz przybyłym członkom wspierającym OSP. Reprezentantom służby zawodowej - st bryg Zygmuntowi Zalewskiemu i kpt Ireneuszowi Leniec oraz Komendantowi Gminnemu ochrony przeciwpożarowej asp. sztab Waldemarowi Przybyła i Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Praszka dh Marianowi Hombek. Dziekujemy osobom, które referowały prezentacje oraz tym którzy zabrali głos i przedstawiali wnioski. Dziękujemy tym, którzy przygotowali poczęstunek (w szczególności druhnom Anecie Jarząb i Irenie Bilskiej i Januszowi Jarząb), oprawę nagłośnieniową (Zespół TAKT z Praszki) i salę na okoliczność zebrania na czele z gospodarzem Damianem Środa.


foto: dh Patrycja Kulczyńska

26 lutego - środa

WYPADEK w PRASZCE

O godz.18.25 zostaliśmy zadysponowani do kolizji drogowej w miejscowości Praszka. Na ulicy Warszawskiej doszło do najechania przez samochod marki Mercedes BUS na tył naczepy samochodu ciężarowego marki Man. Do zdarzenia zadysponowano samochód GLBA 1/8 + Rd Mercedes z OSP Praszka. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji plamy olejowej oraz usunięcia pozostałości po kolizji drogowej. Powrót zastępu do strażnicy o godz.19.00.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

25 lutego - wtorek

SPOTKANIE z DZIEĆMI

Świetlica osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej "Baraczek" zaprosiła do spotkania z dziećmi.
Podczas trwających półkolonii zimowych zostaliśmy zaproszeni na jeden dzień aby rozmawiać z dziećmi na temat pracy strażaka, umundurowania specjalnego, odpowiadaliśmy na ciekawe pytania dzieci oraz pokazaliśmy nasz nowy samochód pożarniczy i sprzęt specjalny. Dziękujemy wszystkim dzieciom za zainteresowanie pożarnictwem, opiekunom za zaproszenie, oraz strażakom, którzy chętnie odiwedzili dzieci.
Więcej informacji: Strona akcji

 
foto: dh Łukasz Bilski

24 lutego - poniedziałek

TEST W KOMORZE DYMOWEJ

Pierwsi strażacy z naszej jednostki zaliczyli test w nowej komorze dymowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. Sukcesywnie test będą zaliczać w następnych terminach pozostali strażacy-ratownicy. Do czasu kolejnej rezerwacji terminu dla kolejnej grupy druhów z naszej jednostki, będziemy doskonalić pracę w aparatach ochrony dróg oddechowych (ODO) na terenie naszej strażnicy.

21 lutego - piątek

POŻAR w PRASZCE

Przed godz. 15:00 zaalarmowano jednostkę do ugaszenia pożaru traw za stadionem w Praszce. Po dojeździe na miejsce okazało się że pożar znajduje się za rzeką Prosna. Podęto decyzję, aby przemieścić się na drugą stronę, w tym samym czasie poinformowano wspomagającą jednoskę OSP Kowale, aby dojechali od strony Kryżanowic, gdzie udała sie jednostka OSP Praszka. Pożar o wielkości 40m2 zgaszono przy użyciu natarcia i podręcznych środków gaśniczych.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Jakub Ślusarski

15 lutego- sobota

BADANIA LEKARSKIE

Strażacy z całej gminy brali udział w badaniach lekarskich dopuszczających do działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Badania zaliczyli wszyscy strażacy dotychczasowi oraz wszyscy nowi, którzy po kusie podstawowym zostali dopuszczeni do akcji.

10 lutego- poniedziałek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 10:00 zostaliśmy zadysponowani do budynku wielorodzinnego na osiedlu Kopernika. W bloku na 3 piętrze przebywała zamknięta w mieszkaniu osoba mająca problemy zdrowone z którą nie było kontaktu. W obawie o zdrowie i życie po uzyskaniu zgody na wyważenie drzwi wejściowych do mieszkania strażacy uzyskali dostęp do mieszkania. Starsza kobieta, która przebywała w mieszkaniu była przytomna, po otwarciu drzwi i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia dalsze czynności przekazano Policji.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

 
foto: dh Łukasz Bilski

26 stycznia - niedziela​​​​​​​

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 15:00 zadysponowano do wypadku drogowego. Na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z Drogą Krajową nr 45 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pojazdów oraz do czasu przejęcia przez służbę dorogową i policję.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: portal ool24.pl

24 stycznia - piątek

ROZWIESZENIE BANERU w PRASZCE

Tradycyjnie na prośbę Urzędu Miasta rozwiesiliśmy kolejny baner informacyjny. Bal Charytatywny zorganizowany będzie przez Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. Bal odbędzie się w nowo wyremontowanej remizie OSP Gana. Dziękujemy Naczelnikowi Januszowi Jarząb za zorganizowanie akcji.


foto: dh Łukasz Bilski

17 stycznia - piątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 16:00 zadysponowano do powalonego konaru drzewa. Powalony konar drzewa oparł się o linię telekomunikacyjną. Główne działania strażaków poza zabezpieczeniem terenu polegały na odcięciu gałęzi, która uwolniła napięte kable.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Jakub Ślusarski

12 stycznia - niedziela

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 19:30 wyjechaliśmy do zabezpieczenia Miejscowego Zagrożenia w Praszce. Z okazji zakończenia 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanno jak co roku "światełko do nieba" - pokaz sztucznych ogni. Z racji przygotowania dużego pokazu trwającego ok 15 minut zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia ładunków wybuchowych oraz najbliższego otoczenia, przede wszystkim oglądających ludzi.
Na zabezpieczenie wyjechał samochód cieżki gaśniczy, który na czas pokazu był w ciągłej gotowości podać środek gaśniczy przez linię szybkiego natarcia. Zadysponowano również samochód drabinę do uzyskania dostępu na dach sali sportowej Gimnazjum, skąd odpalano sztuczne ognie. W takim ustawieniu strażacy będący na dachu budynku mogli natychniastowo podjąć akcję gaśniczą.
Pokaz przebiegał i zakończył się prawidłowo. Po pokazie strażacy zabezpieczyli jeden zestaw, w którym nie doszło do zapalenia ładunku. Ponadto wszystkie zużyte komplety strażacy sprowadzili z dachu na ziemię i podali prąd wody w natarciu aby całkowicie je zabezpieczyć do czasu uprzątnięcia przez organizatora.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji

12 stycznia - niedziela

WYPADEK w PRASZCE - ĆWICZENIA

Doszło do wypadku masowego z udziałem 3 samochodów osobowych. Samochód osobowy Cinquecento, którego kierowcą była osoba w stanie upojenia alkoholowego, wymusił pierwszeństwo na dwóch samochodach osobowych, na skutek czego osoby jadące pojazdami doznały licznych obrażeń.
Na miejsce zdarzenia przybywa miejscowa jednostka OSP Praszka i po rozpoznaniu przystępuje do wstępnej segregacji poszkodowancyh, ugaszenia źródła ognia pianą z linii szybkiego natarcia i zabezpiecza teren. Strażacy ratownicy pomagają poszkodowanej kobiecie w ciąży, jej mężowi będącemu w szoku, oraz starszej kobiecie ze złamaniem ręki i urazem głowy.
W tym samym czasie dojeżdżają jednostki OSP Gorzów Śląski, która uwalnia poszkodowanego kierowcę i JRG Olesno przejmując dowodzenie akcją. Następnie przybyły Zespół Ratownictwa Medycznego FALCK przystępuje do akcji reanimacyjnej a karetka z Zakładowej OSP Neapco Europe transportuje poszkodowanego do szpitala.
Nieoczekiwanie jeden z poszkodowanych będący pod wpływem alkoholu atakuje strażaka. Do akcji przystępuje Policja, obezwładnia kierowcę i odseparowuje, następnie przystępuje do czynności dochodzeniowo śledczych mających na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia. Osoba, która na skutek wypadku doznała obrażeń śmiertelnych została przekazana firmie pogrzebowej Nekro z Praszki. Samochody z miejsca zdarzenia zostały odholowane przez pomoc drogową Auto Łęga oraz skup złomu Tomasz Cebula.
Ćwiczenia zorganizowano przy okazji 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękujemy sztabowi WOŚP z Praszki za pomoc we wspólnej organizacji tej części finału oraz wszystkim służbom, które wzięły udział w pokazie a także firmie Auto Łęga oraz skup złomu Tomasz Cebula za dostarczenie samochodów do pokazu. W szczególności dziękujemy bratniej sąsiedniej jednostce OSP Gorzów Śląski za wzorową współpracę z naszą jednostką, która zaowocowała wspólnymi ćwiczeniami - pokazem.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: sztab WOŚP w Praszce

10 stycznia - piątek

WYPADEK w ROZTERKU

O godz. 15:30 zostaliśmy wezwani do wypadku na drogę relacji Rozterk-Gana. Samochód osobowy zjechał z jezni, uderzył w przydrożne drzewo i pozostał na poboczu drogi. Po przybuciu na miejsce zastaliśmy zespół ratownictwa medycznego, który udzialał pomocy poszkodowanemu, następnie transportował do szpitala. Na miejscu zabezpieczaliśmy samochód i miejsce zdarzenia. Podczas działań ruch drogowy odbywał się wahadłowo. Do akcji zadysponowano Mercedes GLBA 1/8+Rd.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Rafał Juszczak

5 stycznia - niedziela

WYPADEK w PRASZCE

O godz. 19:40 zostaliśmy wezwani na skrzyżowanie wspólnego odcinka Dróg Krajowych 42 i 45 z ul. Kościuszki. Na miejscu kolizji drogowej zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia oraz przygotowaliśmy drogę do ruchu. Do akcji zadysponowano Mercedes GLBA 1/8+Rd. Podczas działań zablokowano ruch drogowy na ulicy Kościuszki.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: Mariusz Werner

5 stycznia - niedziela

POŻAR w PRASZCE

W nocy z soboty na niedzielę - 40 minut po północy zostaliśmy wezwani do pożaru budynku mieszkalnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia obok działań w natarciu ważne było ustalenie czy w opuszczonym pustostanie nie zjandują się osoby bezdomne. Po rozpoznaniu: pożarem objęty budynek jenorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym opuszczony,nie ma osób poszkodowanych. Do gaszenia budynku zadysponowano Ciężki samochód gaśniczy Mercedes Benz Atego OSP Praszka oraz Lekki Mercedes Benz OSP Praszka z dodatkowym zestawem oświetleniowym. W następnej kolejności przybył Średni samochód gaśniczy OSP Kowale, oraz dwa samochody z JRG Olesno - Ciężki gaśniczy MAN oraz podnośnik VOLVO. Do pomocy w zabezpieczeniu pogorzeliska oraz usunięciu pozostałych materiałów palnych wezwano dodatkowo jednostkę OSP Strojec - Średni samochód gaśniczy MAGIRUS. Na miejscu był również patrol Policji oraz zespół Pogotowia Energetycznego. W akcji wzięła również jednostka OSP Borki Małe, która przybyła do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Oleśnie na zabezpieczenie powiatu na czas wyjazdu sekcji JRG Olesno do Praszki.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Łukasz Bilski

2 stycznia - czwartek

POŻAR w PRASZCE

O godz.14:30 zostaliśmy wezwani do pożaru drzewa na ul. Żeromskiego. Po przybyciu na miejsce okazało się że pożar drzewa ma miejce w środku pnia. Aby uzyskać dostęp i gasić wyższe partie pnia drzewa konieczne było zadysponowanie Samochodu Drabiny IFA SD 30.
Więcej informacji: Raport z akcji , Strona akcji


foto: dh Mateusz Mazurek

video: Tomasz Olszowy - www.studiocyfrowe.eu