ARCHIWUM - ROK 2012

   Pożary
37
Wypadki drogowe
5
Akcje powodziowe
0
Rat. Chemiczne
10
Wichury
11
Inne
0
Fałszywe alarmy
0
Razem
63

 

28 grudnia - piątek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 21:30 zostaliśmy wezwani do pożaru kontenera na odpady przy bloku Kopernika 10c.

25 grudnia - wtorek

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Zarząd OSP oraz członkowie funkcyjni jednostki życzą wszystkim strażakom ochotnikom, strażakom PSP oraz sympatykom pożarnictwa życzenia, aby świąteczny czas spędzony wśród bliskich był radosny szczęśliwy i bezpieczny.

20 grudnia - środa

POŻAR w WIERZBIU

O godz. 22:45 zostaliśmy wezwani do pożaru stodoły w miejscowości Wierzbie. Pożar zagrażał pobliskiemu budynkowi, który w tym czasie nie był zamieszkany. W zdarzeniu brało udział 6 jednostek straży pożarnej. Spaleniu uległ sprzęt rolniczy przechowywany w stodole oraz zgromadzone siano. Akcję gaśniczą zakończono po godz. 2 w nocy.

 
foto: dh Łukasz Bilski - dokumentacja zdarzenia

20 grudnia - środa

SESJA RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE

Podczas sesji ustalono budżet gminy na rok 2013. Rada Miejska przyznała kwotę 100 000 zł z wnioskowanych 200 000 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Praszce. W tej sytuacji zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla mieszkańców Praszki będzie utrudniony, a jeśli nie znajdziemy brakującej kwoty nie zakupimy samochodu tracąc możliwość skorzystania z dotacji w wys. 350 000zł.

Radni na wniosek strażaków przyjęty przez komisję budżetową o przeznaczenie dodatkowych 100000zł, które burmistrz nie przyjął w projekcie budżetu przegłosowali negatywnie 1 głosem radnego. Najgorsze, że sami radni gminni - strażacy głosowali negatywnie (przeciw) sfinansowaniu 1/3 kwoty wartości samochodu.

Zasady i procedury zakupu fabrycznie nowych samochodów są jednolite dla wszystkich jednostek, gdzie 1/3 wartości zabezpieczyć powinien właściciel samochodu, tj. Gmina Praszka (200000zł z 600000zł). Strażacy zbierając darowizny od mieszkańców deklarują wkład własny 50 000zł.
Zabezpieczenie - deklaracja Rady i Burmistrza - Prezesa Zarządu Gminnego OSP umożliwia składanie wniosku o dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu do 15-01-2013r.

Dziękujemy mieszkańcom Praszki za darowizny pieniężne, które przekazali na zakup samochodu. Będziemy wdzięczni za sugestie co dalej mamy działać i pomoc w pozyskaniu nowego samochodu, gdyż władze nie widzą takiej potrzeby a nasz samochód ratowniczo-gaśniczy JELCZ nie nadaje się do wyjazdów na akcje, ponadto stwarza zagrożenie dla strażaków a także na drodze.

Z szacunkiem dla popierających naszą inicjatywę - Prezes OSP dh Antoni Polak

5 grudnia - środa

POŻAR w PRASZCE

O godz. 13:00 zostaliśmy wezwani do pożaru kontenera na odpady przy ul. Kościuszki. Do zdarzenia zadysponowana została również jednostka OSP Kowale. Nasz ciężki samochód gaśniczy po naprawie ostatniej usterki dojechał na miejsce zdarzenia i strażacy z Praszki mogli samodzielnie ugasić pożar.

 

2 grudnia - niedziela

POŻAR w SOŁTYSACH

O godz. 20:30 zostaliśmy wezwani do pożaru stodoły w miejscowości Sołtysy. Akcja polegała na podawaniu prądu w natarciu na palące się zabudowania oraz zgromadzoną w środku słomę. Dzięki akcji strażaków pobliskim zabudowaniom mieszkalnym nie zagrażało niebezpieczeństwo. W akcji brały udział 2 zastępy OSP Praszka, 2 zastępy z OSP Kowale, JRG Olesno oraz OSP Przedmość , OSP Strojec, OSP Wierzbie.

Bardzo przykra sytuacja nastąpiła podczas powrotu naszej jednostki do strażnicy. Po przybyciu GCBA JELCZ pod remizę OSP w Praszce zauważyliśmy wydobywający się dym z przedziału silnikowego. Od razu podjęliśmy działania aby zapobiec zapaleniu się samochodu. Okazało się że za samochodem jest wyciek ropy. Pojazdu nie dało się już potem uruchomić. Awaria układu paliwowego całkowicie unieruchomiła samochód. Strażacy wprowadzili samochód "na popych" do remizy. W chwili obecnej jedyny ciężki samochód gaśniczy naszej jednostki jest niesprawny i wycofany został z podziału bojowego. W zastępstwie będziemy używać lekkiego samochodu ratownictwa drogowego Mercedes ze zbiornikiem wody 1000 litrów. 

Mamy nadzieję  że prowadzone przez nas dwuletnie starania dotyczące zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego okażą się skutecznie i będziemy mogli zapewnić mieszkańcom Praszki i okolic bezawaryjny dojazd na miejsce i ratunek w akcji.

 

30 listopada - piątek

ZBIÓRKA SZKOLENIOWO-ĆWICZEBNA

O godz. 18:00 odbyła się zbiórka strażaków należących do Jednostki Operacyjno Technicznej. Strażacy ćwiczyli działania ratownictwa medycznego przy wypadku samochodowym, które nadzorowała koordynator Barbara Falarz. Podziękowania również dla druha Rafała Kramza za udostępnienie własnego samochodu do celów ćwiczebnych oraz dla dowódcy sekcji Ryszarda Bilskiego za kierowanie zastępem. Bardzo pozytywnym faktem jest obecność strażaków, którzy ukończyli kurs podstawowy i chcą nabywać doświadczenia poprzez uczestnictwo w zbiórkach i ćwiczeniach. Nadzór nad całą zbiórką oraz realizacją założeń szkoleniowych prowadził Naczelnik jednostki dh Janusz Jarząb. Podobne zbiórki prowadzone będą w każdy piątek.

30 listopada - piątek

INSTRUKTAŻ

O godz. 13:00 w Strażnicy OSP w Praszce odbył się instruktaż dla strażaków dotyczący pracy na stanowisku hydrantowym. Instruktaż przeprowadzili pracownicy przedsiębiorstwa GOSKOM z Praszki.  Omówione zostały zasady pobierania wody z sieci publicznej, rozmieszczenie hydrantów na terenie miasta oraz zastosowanie nowych rozwiązań dotyczących konstrukcji hydrantów.

26 listopada - poniedziałek

KIONFERENCJA w WARSZAWIE

W Ministerstwie Gospodarki odbyła się inauguracja Normy ISO 26000 dotyczącej społecznej odpowiedzialności organizacji. Nasze stowarzyszenie reprezentował Dowódca JOT Łukasz Bilski, który ufundował dla OSP w Praszce licencję na korzystanie z tej normy. Wprowadzenie wytycznych w oparciu o normę ISO w naszej OSP ma na celu wzmocnienie organizacji oraz ułatwienie działania w sposób odpowiedzialny społecznie. Zaufanie a także wsparcie społeczne jakie otrzymujemy jest głównym impulsem żebyśmy postępowali według wzorowych wytycznych.

   

23 listopada - piątek

ZEBRANIE ZARZĄDU GMINNEGO w PRASZCE

W dniu 23 listopada 2012r odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Praszce. Spotkanie, które odbyło sie w sali Werona w Praszce zorganizowała Zakładowa OSP Neapco Europe. Na zebraniu podsumowano dokonania Zarządu i jednostek w ubiegającym roku oraz określano plany na rok 2013r. Ustalono, że gminne zawody sportowo - pożarnicze zorganizuje jednostka OSP w Kowalach w dniu 2 czerwca 2013r.

Określono Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w 2013r.:
Zakładowa OSP Neapco Europe - 18 stycznia 2013r. o godz. 17:00
OSP w Strojcu - 2 lutego 2013r. o godz. 15:00
OSP w Ganie - 3 lutego 2013r. o godz. 14:00
OSP w Brzezinach - 10 lutego 2013r. o godz. 15:00
OSP w Przedmościu - 17 lutego 2013r. o godz. 15:00
OSP w Kowalach - 23 lutego 2013r. o godz. 16:00
OSP w Wierzbiu - 24 lutego 2013r. o godz. 14:00
OSP w Wygiełdowie - 3 marca 2013r. o godz. 16:00
OSP w Praszce - 9 marca 2013r. o godz. 16:00
OSP w Skotnicy - 10 marca 2013r. o godz. 15:00

 

W sprawie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Praszce wypowiedzieli się kpt. Ireneusz Leniec z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie, oraz Prezes Zarządu Gminnego a zarazem Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński popierając zakup nowego samochodu. Dodatkowo kpt. Ireneusz Leniec podsumowując dokonane kontrole gotowości bojowej jakie przeprowadził w całym powiecie pochwalił jednostkę z Praszki jako tę, która najlepiej wykonała zadanie ratownicze. 

21 listopada - środa

POŻAR w PRASZCE

O godz. 10:19 wezwano do pożaru w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza. Zapaliła się mała butla turystyczna na gaz Propan-Butan. 

21 listopada - środa

POŻAR w PRASZCE

O godz. 0:30 zostaliśmy wezwani do pożaru budynku gospodarczego przy ul. Kaliskiej w Praszce. W zdarzeniu uczestniczyło 5 zastępów straży Pożarnej: OSP Praszka - 2 zastępy, OSP Kowale, OSP Przedmość, JRG Olesno.


foto: dh Marta Szewczyk

16 listopada - piątek

ZBIÓRKA JOT

O godz. 18:00 odbędzie się zbiórka szkoleniowo-ćwiczebna strażaków ratowników Jednostki Operacyjno Technicznej. 

11 listopada - niedziela

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI w PRASZCE

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się pod tablicą pamiątkową przy Placu Grunwaldzkim. Po części ogicjalnej w której brały udział wszystkie poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Komendant Miejsko-Gminny przeprowadził uroczysty pochód do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbyła sie cześć artystyczna. Obchody Dnia Niepodległości zakończyła Msza Św. za Ojczyznę w której również brali udział strażacy OSP w Praszcefoto i wideo: dh Janusz Jarząb

9 listopada - piątek

KONTROLA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

O godz. 11:30 zostaliśmy zaalarmowani. Alarm okazał się coroczną kontrolą gotowości naszej jednostki do uczestniczenia w akcji ratowniczo-gaśniczej. Kontrolę przeprowadzili ofecerowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Podczas kontroli sprawdzili wyekwipowanie osobiste strażaków, sprawność sprzętu silnikowego, praktyczne umiejętności sekcji, oraz dokumentację operacyjną Jednostki Operacyjno-Technicznej. Zadane ćwiczenie kontrolne polegało na działaniach dotyczących wypadku drogowego. Wstępna ocena jest bardzo pozytywna. Czekamy na Protokół z kontroli, który zapewne będzie pomocnym dokumentem w naszych staraniach o zakup nowego Ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki.

 
foto:dh Radosław Zawis i dh Łukasz Bilski JOT OSP Praszka

4 listopada - niedziela

POŻAR w PRASZCE

O godz. 13.27 zostaliśmy wezwani do pożaru starych mebli (wersalek) wśród nieużytków przy osiedlu bloków na ul. Skłodowskiej. Do akcji dyżurny stanowiska kierowania PSP zadysponował samochód ciężki JELCZ GCBA 5/32.Na miejsce przybyli funkcjonariusze z Komendy Policji w Praszce.


foto:dh Radosław Zawis JOT OSP Praszka

3 listopada - sobota

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Od godz. 15:30 strażacy usuwali konary drzewa na Placu Grunwaldzkim w Praszce. Gałęzie stwarzały zagrożenie dla mieszkańców - pieszcych. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia strażacy wycięli i usunęli niebezpieczne, pochylone spróchniałe gałęzie.

3 listopada - sobota

EGZAMIN PRAKTYCZNY

W sobotni poranek odbył się egzamin praktyczny szkolenia na strażaków ratowników OSP. Spośród jednostek z 3 gmin wyróżniona zostałagrupa kursantów z Praszki, którzy najlepiej wykonali zadanie rozwinięcia bojowego otrzymując jako jedyni ocenę Bardzo Dobrą. Podziękowania dla osób, którzy przygotowywali kursantów do egzaminu, zwłaszcza dla Naczelnika Janusza Jarząba za dodatkowy instruktaż, oraz Radosława Zawisa - kierowcy. Kursanci, którzy zaliczyli egzamin mogą uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych, są to osoby: dh Patrycja Kulczyńska, dh Adam Bilski, dh Krystian Marciszewski, dh Rafał Juszczak, dh Krzysztof Sas, dh Bartłomiej Jarząb. Gratulacje dla nowych strażaków OSP w Praszce. 

2 listopada - piątek

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

O godz. 16:30 odbędzie się szkolenie uzupełniające przygotowawcze dla uczestników szkolenia podstawowego na strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia będzie przygotowanie do egzaminu praktycznego poprzez powtórzenie i ćwiczenie obsługi sprzętu ratowniczego OSP. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby chcące powtórzyć zasady obsługi i konserwacji sprzętu OSP. 

2 listopada - pątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Po godz. 10:00 usuwaliśmy plamę substancji, która zagrażała bezpieczeństwu drogowemu na drodze. Do neutralizacji użyliśmy naturalnego sorbenu oraz chemicznego neutralizatora. Na czas działań zamknięto ruch drogowy przy Banku Spółdzielczym.

 
 
foto:Maciej Hatalak, dh Łukasz Bilski - JOT OSP Praszka

31 października - środa

MSZA Św. w INTENCJI ALOJZEGO ŻÓŁTASZKA

O godz. 17:00 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Praszce odbyła się Msza Św. za duszę naszego druha Alojzego Żółtaszka zamówiona od Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce. 

30 października - wtorek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Od godz. 14:00 usuwaliśmy nadłamane spróchniałe drzewo stwarzające zagrożenie dla przechodniów i parkujących pojazdów. W akcji użyto podnośnika z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Oleśnie. Pozyskane drewno przekazane zostało dla Straży Pożarnej w Strojcu na cel opałowy. Dziękujemy Firmie POLAN za udostępnienie samochodu ciężarowego z kierowcą.

 

foto:dh Łukasz Bilski - JOT OSP Praszka, dh Marta Szewczyk - MDP OSP Praszka

28 października - niedziela

POŻAR w KUŻNICY

O godz. 2:50 zostaliśmy wezwani do pożaru budynku w miejscowości Kuźnica. Dysponent poinformował że w zajętej przez pożar oborze znajduje się ok. 80 szt. bydła.foto:dh Radosław Zawis, dh Łukasz Bilski - JOT OSP Praszka

27 października - sobota

POŻAR w PRASZCE

Od godz. 20:30 do 23:30 uczestniczyliśmy w pożarze budynku magazynowego w zakładzie armatury w Praszce. Byliśmy pierwszą jednostką która dzięki natarciu zablokowała rozprzestrzenianiu się pożaru. Spaleniu uległo wnętrze pomieszczeń. Dzięki szybkiej akcji gaśniczej oraz przybyłym sił i środkom zadysponowanym do zdarzenia udało się uratować konstrukcję dachową budynku oraz przyległe elementy ogrodzenia.

 

27 października - sobota

SZKOLENIE SZEREGOWYCH OSP - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

W sobotę rozpoczęła się dwudniowa część praktyczna szkolenia podstawowego dla szeregowych strażaków ratowników OSP. Kandydaci na strażaków ratowników poznawali przygotowanie do pracy na drabinach, musztrę, sprawiali linię gaśniczą oraz ćwiczyli poruszanie się w sprzęcie Ochrony Dróg Oddechowych.


foto:dh Łukasz Bilski - JOT OSP Praszka

27 października - sobota

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP wspólnie z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komendą Powiatową PSP skontrolował sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu jednostek OSP w całej gminie. Podczas kontroli nasza jednostka została pochwalona za ciągłe doskonalenie, a także wyznaczanie nowych inicjatyw będących wzorem dla innych OSP.


foto:dh Łukasz Bilski - JOT OSP Praszka

22 października - poniedziałek

POŻAR w PRASZCE

o godz. 17:30 zawiadomiono o zadymieniu na poddaszu w budynku mieszkalnym w centrum miasta - Pl. Grunwaldzki. Po przyjeździe na miejsce zlokalizowaliśmy źródło dymu - wydobywał się z włazu dachowego. Użyliśmy sprzętu burzącego, żeby rozebrać spaloną część konstrukcji włazu. Użyliśmy również podręcznego sprzętu gaśniczego żeby schłodzić i zabezpieczyć sąsiednią powierzchnię dachu. Postępowanie w celu ustalenia przyczyny pożaru prowadzi Policja. W wyniku zadymienia nikt z mieszkańców nie został poszkodowany. Aby była możliwość swobodnego i bezpiecznego prowadzenia akcji strażacy zamknęli ruch pieszych na chodniku zabezpieczając jednocześnie miejsce zdarzenia.


źródło: http://www.facebook.com/KlaudiaBaranskaaa

20 października - sobota

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA PODSTAWOWE SZEREGOWYCH OSP

Szkolenie prowadzi Komenda Powiatowa PSP dla gmin Gorzów Ślaski, Rudniki i Praszka. Pierwszy etap szkolenia to szkolenie teoretyczne zakończone egzaminem w formie testu dopuszczający kandydatów na ratowników do dalszej części (praktycznej) szkolenia. Z naszej jednostki na szkolenie zostało skierowanych 6 członków OSP, którzy po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminów będą strażakami ratownikami uprawnionymi do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

17 października - środa

SZKOLENIE w WOŁCZYNIE

Odbyła się II - praktyczna część szkolenia w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Strażacy, którzy w ubiegłym roku brali udział w szkoleniu teoretycznym, praktykowali nabytą teorię dot. sprowadzania eurocoptera oraz zapoznawali się z wyposażeniem śmigłowca.


foto: Tomasz Hens, źródło:www.mmlublin.pl

15 października - wtorek

PRZYJAZD NOWEGO SAMOCHODU DO OSP w MASŁOWICACH

Na zaproszenie Naczelnika OSP w Masłowicach (pow. wieluński), przybyliśmy na uroczysty przyjazd nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Naczelnikowi, jego zastępcy oraz dowódcy JOT towarzyszył Naczelnik Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej NEAPCO Europe z Praszki. Średni samochód ratowniczo-gaśniczegy 4x4 na podwoziu MAN TGM 13.290 zabudowany został w Przedsiębiorstwie Moto-Truck z Kielc.
Druhowie z OSP w Masłowicach udzielili nam cennych wskazówek dotyczących planowania i realizowania zakupu nowego samochodu. Zapoznaliśmy się z rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w nowych zabudowach, co będzie cennym doświadczeniem w planowaniu zakupu nowego samochodu ratowniiczo-gaśniczego dla OSP w Praszce.foto i wideo: dh Łukasz Bilski

13 października - sobota

MANEWRY GMINNE OSP

W godz. 10:00 - 12:00 odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Praszka.
Ćwiczenia przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej tj. Hotel MKS Motor Praszka oraz w Hali Sportowej Kotwica. W ćwiczeniu uczestniczyły następujące jednostki: OSP Praszka OSP Kowale, OSP Strojec włączone do KSRG, jednostki OSP z poza systemu KSRG tj. OSP Przedmość, OSP Gana, OSP Wierzbie, OSP Wygiełdów, OSP Skotnica, OSP Brzeziny oraz ZOSP Neapco Europe Praszka.

Celem ćwiczeń było:
- doskonalenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach użyteczności publicznej z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych, zastosowanie odpowiednich form taktycznych
- sprawdzenie sposobu przeprowadzania ewakuacji i podjęcia działań ratoniczych
- współdziałanie jednostek OSP i ZOSP
- doskonalenie alarmowania sił i środków ZOSP i OSP
- doskonalenie pracy w zakresie prowadzenia korespondencji radiowej

9 października - wtorek

ZEBRANIE ZARZĄDU

We wtorkowe popołudnie odbyło się zebranie Zarządu z gośćmi zaproszonymi z Władz Gminy w sprawie zakupu nowego samochodu dla naszej jednostki. 

7 października - niedziela

 

ODPUST MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

Delegacja pocztu sztandarowego oraz asysta strażaków uczestniczyła w odpuście w Naszej parafii.


foto: Maciej Hatalak

6 października - sobota

ĆWICZENIA NACZELNIKA

Od godz. 17:00 odbyły się ćwiczenia na drabinie mechanicznej. Celem ćwiczenia było utrwalenie zasad pracy na wysokości oraz doskonalenie umiejętności poruszania się po drabinie ze sprzętem ratowniczym.

5 października - piątek

ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO

W piątkowy poranek odbył się wyjazd do Opola w celu realizacji zakupu sprzętu ratowniczego z udziałem dotacji MSW wg Umowy z Komendantem Głównym PSP. Cieszymy się że kilkumiesięczny trud w uzgodnieniach i kwestiach formalnych zaowocował nabyciem dla naszej jednostki sprzętu ochrony osobistej, łączności oraz narzędzia burzącego. Dziękujemy Prezesowi OSP a zarazem Prezesowi FIS POLAN Sp. z o.o. Antoniemu Polakowi za udostępnienie samochodu firmowego do przewozu zakupów.

4 października - czwartek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 21:00 wezwano do zabezpieczenie i usunięcia powalonego drzewa z drogi na osiedlu Kościuszki. Przyczyną powalonego drzewa była wichura, a skutkiem uszkodzenie samochodu osobowego. Wiatr mógł osiągać prędkość w porywach 70-80 km/h (wg ostrzeżenia nr 55 Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu).


foto: dh Artur Szczepański (JOT OSP Praszka)

17 września - niedziela

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed godz. 21:00 wezwano do neutralizacji plamy oleju na drodze. Zagrażająca bezpiecznemu ruchowi drogowemu ciecz znajdowała się na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kościuszki. Do zdarzenia wyjechał samochód lekki ratownictwa drogowego Mercedes.


foto: dh Łukasz Bilski

11 września - wtorek

POŻAR w ROSOCHACH

O godz. 18:20 zostaliśmy wezwani do pożaru bali słomy między miejscowościami Rosochy i Strojec.W akcji brały udział wszystkie jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu gminy oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Oleśnie. Początkowo prowadzone były działania prądami wody w natarciu na palącą się pryzmę, później odstąpiono od działań ofensywnych na rzecz zabezpieczenia miejsca zdarzenia i samoistnego wypalenia się materiału palnego.

 
 

6 września - czwartek

STRONA INTERNETOWA OSP w GANIE

Zostaliśmy poinformowani o uruchomieniu strony internetowej sąsiadującej OSP w Ganie. Internautów zapraszamy na www.ospgana.pl
Zarządowi OSP i administracji www gratulujemy uruchomienia serwisu oraz życzymy dalszych sukcesów.

5 września - środa

POŻAR w PRASZCE

O godz. 17:25 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków na osiedlu Skłodowskiej. 

2 września - niedziela

JUBILEUSZ OSP w WIELUNIU

Zaprzyjaźniona jednostka OSP w Wieluniu obchodzi jubileusz 135-lecia powstania. Z tej okazji zostaliśmy zaproszeni na tę uroczystość.

31 sierpnia - pątek

ZABEZPIECZENIE w PRASZCE

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich NEPSIS w Praszce zaprosiło nas do współorganizaowania festynu. Główne zadanie to zabezpieczenie w charakterze ochrony imprezy pod względem pożarowym i porządkowym od godz. 11:00 do 18:00. W zadaniu uczestniczy również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 

26 sierpnia - środa

POŻAR w PRASZCE

O godz. 21:00 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków na Makowym Wzgórzu. 

28 sierpnia - wtorek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 21:30 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków na Makowym Wzgórzu. 

24 sierpnia - piątek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 21:25 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków przy osiedlu bloków na ul. Skłodowskiej.

23 sierpnia - czwartek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 16:00 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków przy osiedlu bloków na ul. Skłodowskiej. Do akcji dyżurny stanowiska kierowania PSP zadysponował samochód ciężki JELCZ. Druga sekcja ratowników gotowa była na wezwanie, czekali w strażnicy, gdyby było potrzebne wsparcie. 

22 sierpnia - środa

ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE w JEDNOSTCE

W godzinach południowych strażacy doskonalili umiejętność wchodzenia po drabinie na samochodzie IFA. W porze wieczornej Naczelnik zorganizował ćwiczenia w podawaniu piany gaśniczej, jednocześnie strażacy przeprowadzili płukanie zbiornika wodnego oraz autopompy samochodu Mercedes GLBA 1/8+Rd. 

22 sierpnia - środa

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w SZYSZKOWIE

Przed godz. 11:00 zostaliśmy wezwani do usunięcia niebezpiecznych konarów. Zdarzenie było wywołane silnymi porywami wiatru. 

19 sierpnia - niedziela

POŻAR w PRASZCE

O godz. 15:30 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków przy ul Kopernika naprzeciwko sklepu LEWIATAN. 

18 sierpnia - sobota

ĆWICZENIA / POKAZ w PRASZCE

Z okazji dożynek na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Relax w Praszce zorganizowaliśmy pokaz dla działkowców a zarazem ćwiczenia naszych sprawności pożarniczych. W pokazie doskonaliliśmy wspólne działania z bratnią jednostką zakładową OSP Neapco.


Fotomontaż wykonał Krzysztof Szewczyk, dziękujemy.

16 sierpnia - czwartek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 16:30 zostaliśmy wezwani do pożaru opon w autozłomie przy ul.Gorzowskiej. Na miejscu zdarzenia podjęliśmy działania gaśnicze w natarciu oraz obronie schładzając butle, w których mogły zanjować się gazy.foto: dh Patrycja Kulczyńska

15 sierpnia - środa

UDZIAŁ w UROCZYSTOŚCI

Delegacja pocztu sztandarowego uczestniczyła w odpuście w parafii pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie należy siedziba OSP w Praszce.


foto: Maciej Chatalak

12 sierpnia - niedziela

UDZIAŁ w UROCZYSTOŚCI

Delegacja pocztu sztandarowego uczestniczyła w odpuście w sąsiedniej parafi pw. Św. Rodziny w Praszce. W uroczystości uczestniczyła również delegacja pocztu sztandarowego OSP Wygiełdów, która należy do parafii.

10 sierpnia - piątek

POŻAR w STROJCU

Przed godz. 11:00 zostaliśmy wezwani do pożaru budynku gospodarczego. W akcji gaszenia pożaru uczestniczyły wszystkie jednostki OSP KSRG z terenu gminy tj. OSP Praszka, OSP Strojec, OSP Kowale oraz jednostka ratowniczo gaśnicza PSP z Olesna. Z powodu silnego zadymienia podczas akcji strażacy użyli aparatów oddechowych.

7 sierpnia - wtorek

ĆWICZENIA WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI

Ćwiczenia polegały na doskonaleniu podstawowych czynności podczas działań w akcjach pożaru lasu. Głównym zadaniem było zorganizowanie czerpania wody w punkcie, podczas suszy, gdy stan wody w rzece jest niski. Strażacy zorganizowali na czas czerpania wody zaporę, która spiętszyła wodę umożliwiajac umieszczenie motopompy pływającej do pobierania wody.


foto: dh Łukasz Bilski

4 sierpnia - sobota

OSTATNIE POŻEGNANIE DRUHA

Delegacja naszej organizacji w postaci pocztu sztandarowego uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej członka wspierającego naszej OSP, Honorowego Obywatela Praszki - Alojzego Żółtaszka. W najbliższym czasie odprawiona zostanie msza św. w Jego intencji od OSP w Praszce, którą zamówił Prezes naszej OSP.


źródło: strona internetowa miasta Praszka

1 sierpnia - środa

SPRAWDZIAN GOTOWOŚCI DO POWIADAMIANIA

O godz. 17:00 nastąpił sprawdzian gotowości do uruchomienia systemu wykrywania i alarmowania a jednocześnie upamiętnienie obchodów 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

       

28 lipca - sobota

ZAKOŃCZENIE OBOZU SZKOLENIOWEGO MDP

Zorganozowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa opolskiego obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków Młodziezowych Drużyn Pożarniczych ukończyło 88 uczestników. Nasz druh Łukasz Bilski uczestniczył w dwutygodniowym obozie w Turawie jako członek kadry szkoleniowo-wychowawczej.


Foto: dh Łukasz Bilski

27 lipca - piątek

WYPADEK w PRZEDMOŚCIU

W dniu 27.07.2012 o godz. 18.31 zostaliśmy zadysponowani do kolizji drogowej w miejscowości Przedmość. Działania służb polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. W zagrożeniu brały udział JOT OSP Praszka , JRG Olesno, KP Praszka i Zespół Ratownictwa Medycznego FALCK. 

8 lipca - niedziela

POKAZ w ROZTERKU

Podczas organizowanego festynu w miejscowości Rozterk będącej w rejonie operacyjnym OSP w Praszce pokazaliśmy nasze umiejętności dotyczące ratownictwa drogowego. Pokaz miał jednocześnie charakter edukacyjny dla oglądających oraz doskonalący dla ratowników.


Fotografie z festynu wykonał Krzysztof Szewczyk.
Dziękujemy za udostępnienie fotografii.

7 lipca - sobota

MIEJSCOWE ZAFROŻENIE w PRASZCE

W dniu 07.07.2012 o godz. 19:26 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia konaru drzewa, który blokował przejazd na ul. Piłsudskiego w Praszce (droga krajowa).Do zdarzenia zadysponowano samochód Jelcz GCBA 5/32 

5 lipca - czwartek

POŻAR w KOWALACH

O godz. 9:00 zostaliśmy wezwani do pożaru ciągnika siodłowego na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Kowale.

   
dokumentacja foto: dh Szymon Cebula (JOT OSP Praszka)

4 lipca - środa

ZBIÓRKA ORGANIZACYJNO - SZKOLENIOWA

Podczas zbiórki członków Jednostki Operacyjno Technicznej powtórzyliśmy i utrwalaliśmy zasady oraz postępowanie podczas udzielania pomocy w wypadkach drogowych. Głównym prowadzącym szkolenie była druhna Barbara Falarz.

   
foto: dh Łukasz Bilski (OSP w Praszce)

1 lipca - niedziela

POŻAR NIEUŻYTKÓW

O godz. 13:50 zostaliśmy wezwani do pożaru nieużytków przy ul. Sportowej obok stadionu sportowego w Praszce. Po dojechaniu na miejsce okazało się że pożar obejmuje tereny położone za rzeką Prosna. Strażacy przygotowali dostęp do pożaru przez rzekę oraz użyli motopompy pływającej do zasilania z rzeki prądów wody w natarciu.


dokumentacja foto: dh Łukasz Bilski (JOT OSP Praszka)

30 czerwca - sobota

UDZIAŁ w JUBILEUSZU

Delegacja pocztu sztandarowego uczestniczyła w obchodach jubileuszu 100-lecia OSP w Przedmościu.


foto: dh Łukasz Bilski (OSP w Praszce)

23 czerwca - niedziela

UDZIAŁ w JUBILEUSZU

Delegacja pocztu sztandarowego uczestniczyła w obchodach jubileuszu 90-lecia OSP w Ganie.

 

21 czerwca - czwartek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 21:20 zostaliśmy wezwani do pożaru w budynku wielorodzinnym - Fabryczna 5. Po zlokalizowaniu pożaru w pomieszczeniu kuchennym, który został już opanowany przez mieszkańców podjęliśmy działania wentylujące agregatem oddymiającym oraz zabezpieczające miejsce zdarzenia.

   
   
foto: dh Jakub Kowalczyk - MDP OSP w Praszce

21 czerwca - czwartek

ZBIÓRKA ORGANIZACYJNA

O godz. 18:00 odbyła się narada w charakterze zbiórki dotycząca współorganizowania przez nasze stowarzyszenie Biesiady Świętojańskiej.


rys. www.mgokis.praszka.pl

20 czerwca - środa

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w środowy poranek odwiedziło naszą strażnicę. Z zadaniami straży pożarnej oraz sprzętem pożarniczym zapoznali dzieci strażacy: chorąży Marian Bilski oraz Dowódca sekcji Damian Cierpucha.

17 czerwca - niedziela

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 23:55 strażacy zostali wezwani do zneutralizowania plamy oleju na ul. Rolniczej. Do zabezpieczenia 50 metrowej długości plamy zużyto 50 kg materiału sorpcyjnego.

   
   
dokumentacja foto: dh Łukasz Bilski (JOT OSP Praszka)

9 czerwca - sobota

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed godz. 16:00 strażacy zostali wezwani do wycieku gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki. Działania straży pożarnej polegały na zlokalizowaniu źródła zagrożenia, usunięciu zagrożenia oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych strażacy użyli wentylatora oddymiającego.

 
 
foto: dh Jakub Kowalczyk - MDP OSP w Praszce

7 czerwca - czwartek

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Tradycyjnie Delegacja Pocztu Sztandarowego oraz Asysta Procesyjna strażaków uczestniczyła w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Za pomoc w przygotowaniu ołtarza dziękujemy Druhowi Tadeuszowi Krykwińskiemu - właścicielowi kwiaciarni Gardenia z Placu Grunwaldzkiego, oraz strażakom którzy dekorowali ołtarz.foto: Dh Janusz Jarząb , video: TVpowiatoleski

3 czerwca - niedziela

ZABEZPIECZENIE FESTYNU

Strażacy i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyli w organizacji a zarazem zabezpieczeniu festynu w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce. Strażacy zorganizowali dla dzieci pokaz pojazdów i sprzętu pożarniczego.


foto: Dh Jakub Kowalczyk - MDP OSP Praszka

1 czerwca - piątek

WYPADEK w ROZTERKU

Ok godz. 16:30 doszło do wypadku drogowego w miejscowości Rozterk. Na miejscu zdarzenia nasza jednostka była pierwszą służba ratowniczą. W pierwszej kolejności strażacy OSP Praszka udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie, która kierowała samochodem Fiat Uno. Poszkodowana wskutek uderzenia w przednią szybę okaleczyła czoło, oraz doznała drobniejszych zadrapań kończyn. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego została przewieziona do szpitala.


wideo: TVpowiatoleski

27 maja - niedziela

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE w WIERZBIU

Do zawodów Naczelnik naszej jednostki zgłosił 3 drużyny:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (chłopcy i dziewczęta do lat 16) zajęła 2 miejsce
Kobieca Drużyna Pożarnicza zajęła 2 miejsce
Męska Drużyna OSP zajęła 9 miejsce.
Dziękujemy bratniej zakładowej OSP Neapco z Praszki za użyczenie motopompy na zawody, gdy nasza 2 dni przed zawodami uległa poważnej awarii (pęknięty blok silnika).foto i video: Dh Janusz Jarząb (OSP w Praszce)

25 maja - piątek

MANEWRY POWIATOWE

W ramach powiatowego ćwiczenia obronnego przeprowadzono ćwiczenia jednostek straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Nasza jednostka została zadysponowana samochodem drabiną SD-30, z której strażacy ćwiczyli podawanie prądu wody w natarciu na poszycie dachowe.

  
  
foto: OSP Dobrodzień

24 maja - czwartek

POŻAR w PRZEDMOŚCIU

O godz. 17:00 zaalarmowano o pożarze budynku w miejscowości Przedmość. Po przybyciu na miejsce zdarzenia nasza jednostka jako pierwsza podjęła działania gaśnicze w natarciu na budynek gospodarczy objęty pożarem. Kolejne jednostki które przybyły (OSP Przedmość, OSP Kowale, JRG Olesno) udzieliły wsparcia oraz realizowały pozostałe działania. Do zasilania akcji gaśniczej użyto 2 motopomp pływających które zasilały samochody pożarnicze z rzeki Ożarka. Po opanowaniu pożaru podjęto działania dogaszania oraz zabezpieczania poszycia dachowego poprzez częściową jego rozbiórkę.

     
foto: dh Jakub Kowalczyk (MDP OSP Praszka)

wideo: TVpowiatoleski www.tvpowiatoleski.pl 

24 maja - czwartek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 15:30 Nasza jednostka została wezwana do pożaru traw przy ulicy Małachowskiego. Po dojechaniu na miejsce okazało się że pali się trawa na opuszczonym podwórzu. Pożar zagrażał pobliskim zabudowaniom mieszkalnym, toteż dyspozytor z Olesna zadysponował jako wsparcie jednostkę OSP Kowale oraz JRG Olesno.


wideo: Jakub Kowalczyk (MDP OSP Praszka)

  
  
  
foto: Maciej Hatalak , Jakub Kowalczyk (MDP OSP Praszka) 

20 maja - niedziela

WIZYTACJA ARCYBISKUPA

Poczet sztandarowy naszego stowarzyszenia uczestniczył w powitaniu nowego Arcybiskupa Częstochowskiego Wacława Depo w naszej parafii.

  
  
foto: Maciej Hatalak

18 maja - czwartek

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW

Naczelnik Straży Pożarnej dh Janusz Jarząb oraz dowódca jednostki dh Łukasz Bilski zapoznali dzieci ze sprzętem i zadaniami Ochotniczej Straży Pożarnej. W pokazie asystował również Wiceprezes OSP w Praszce dh Bogusław Szczypka.

11 maja - piątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 13:10 dyspozytor stanowiska kierowania w Oleśnie zadysponował jednostkę do miejscowego zagrożenia na osiedlu Kopernika. W klatce schodowej bloku 10C mieszkańcy wyczuwali gaz. Strażacy po dojechaniu na miejsce samochodem GCBA JELCZ wentylowali klatkę schodową oraz ustalili źródło wycieku gazu. Gaz wydobywał się z turystycznej butli przechowywanej w piwnicy.

 
foto: dokumentacja zdarzeń OSP - dh Łukasz Bilski 

14 maja - poniedziałek

ZBIÓRKA DRUŻYN NA ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

O godz. 18:00 odbędzie się zbiórka członków OSP i MDP, którzy ukończyli 16 rok życia i mogą uczestniczyć w zawodach jako grupa A (męska) i C (kobieca). 

9 maja - środa

 

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW

W tygodniu straży naszą strażnicę odwiedziły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce. Dowódca jednostki dh Łukasz Bilski oraz kierowca - operator sprzętu dh Sebastian Pecyna zapoznali dzieci z alarmowaniem i zadaniami Straży Pożarnej oraz sprzętem pożarniczym. Podziękowania dla Wiceprezesa dh Bogusława Szczypki oraz strażaka-ratownika dh Radosława Zawisa za asystowanie w pokazie.

3 maja - czwartek

DZIEŃ STRAŻAKA

W wigilię kościelnego wspomnienia św. Floriana  wspólnie z Zakładową OSP Neapco Europe w Praszce obchodziliśmy Święto Strażaka. Pierwsza część święta odbyła się na Kalwarii Praszkowskiej uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków i ich rodzin. Następnie odbyła się defilada ulicami Praszki do Rynku pod pomnik św. Floriana, gdzie oddano hołd i złożono kwiaty. Na Placu Grunwaldzkim odznaczono zasłużonych strażaków oraz w przemowach złożono życzenia z okazji święta strażaka. Serdeczne podziękowania dla Proboszcza Parafii pw. św. Rodziny - Ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego za uroczyste celebrowanie Mszy Św. Druhowi Jarosławowi Tkaczyńskiemu - Burmistrzowi Praszki dziękujemy za pozwolenie zorganizowania uroczystości oraz możliwość korzystania z energii elektrycznej na Placu Grunwaldzkim. Zespołowi TAKT z Praszki http://www.zespoltakt-praszka.pl/ za udostępnienie nagłośnienia  na Placu Grunwaldzkim. Druhowi Tadeuszowi Krykwińskiemu z Kwiaciarni GARDENIA (Plac Grunwaldzki) dziękujemy za podarowanie kwiatów złożonych pod pomnikiem św. Floriana. Druhowi Prezesowi OSP w Praszce Antoniemu Polakowi za zorganizowanie uroczystości na Rancho Mileniówka w Markach http://www.mileniowka.pl/. Podziękowania należą się również wszystkim sympatykom pożarnictwa, którzy swoją obecnością uświetnili obchody strażackiego święta.


foto: dh Mariusz Michalski, dh Jakub Kowalczyk, Maciej Hatalak, Dawid Szymczykiewicz


wideo: TV Powiat Oleski  http://www.tvpowiatoleski.pl


wideo: Maciej Hatalak


wideo: dh Jakub Kowalczyk 

2 maja - środa

POŻAR w PRASZCE

O godz. 23:15 strażacy pojechali gasić pożar zagajnika na Makowym Wzgórzu. Spaleniu uległ obszar ok 5 ar. Przyczyną pożaru było pozostawienie niedogaszonego ogniska.

  
foto: dh Łukasz Bilski (JOT OSP Praszka) 

2 maja - środa

WYPADEK w PRASZCE

O godz. 14:40 doszło do wypadku na Drodze Krajowej 45. Na zjeżdżający z drogi pojazd RENAULT najechał samochód osobowy VOLVO. Kierująca VOLVO chcąc uniknąć dalszego wypadku zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się na nadjeżdżającym samochodem osobowym CITROEN. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby - kierujące samochodem CITROEN i VOLVO. Została im udzielona pomoc przez zespół medyczny któremu asystowali ratownicy z OSP Praszka. Poszkodowane zostały przewiezione do szpitala, a dalsze czynności strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i kierowaniu ruchem drogowym.

  
  
  
Wideo: Tomasz Olszowy - TV Powiat Oleski  ;  foto: dh Jakub Kowalczyk - MDP OSP Praszka

30 kwietnia - poniedziałek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 21:00 druga sekcja jednostki została wezwana samochodem JELCZ GCBA 5/32 na osiedle Kopernika do pomocy JRG Olesno z podnośnikiem Volvo SH 21, która usuwała połamany konar drzewa zwisający nad drogą.


foto: dh Szymon Cebula 

30 kwietnia - poniedziałek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Od godz. 20:45 strażacy usuwali plamę oleju na drodze krajowej nr 45. Rozlany olej na odcinku drogi ok. 250 metrów zneutralizowany został sorbentem chemicznym i naturalnym.

 
foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski 

29 kwietnia - niedziela

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 22:30 strażacy neutralizowali plamę oleju rozpoczynającą się na skrzyżowaniu Drogi Krajowej 42 z DK 45 i dalej biegnącą ulicą Kościuszki o długości ok 100m. W celu usunięcia zagrożenia w ruchu drogowym użyty został naturalny materiał sorpcyjny - piasek w ilości 100kg.

  
foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski
 

29 kwietnia - niedziela

UROCZYSTOŚĆ w WYGIEŁDOWIE

Delegacja pocztu sztandarowego naszej OSP uczestniczyła w uroczystości przekazania i poświęcenia nowego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP w Wygiełdowie.


wideo: Tomasz Olszowy - TV powiatoleski  http://www.tvpowiatoleski.pl/ 

29 kwietnia - niedziela

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 11:30 strażacy usuwali zagrożenie w postaci uszkodzonych kloszów oświetlenia na osiedlu M.C. Skłodowskiej. Przyczyną wyrywania kloszów z mocowania była wichura, która chwilami osiągała prędkość wiatru powyżej 10 m/s.

 
foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski

21 kwietnia - sobota

POŻAR w PRASZCE

Po godz. 16:00 strażacy gasili pożar nieużytków przy ulicy Skłodowskiej. Pożar objął obszar wielkości ok 2ha. Do akcji zadysponowano Gaśniczy Ciężki JELCZ. Szybkie rozprzestrzenianie się pożaru na pniu oraz duży obszar pożaru spowodowały że do pomocy wezwano jednostkę OSP Kowale.

16 kwietnia poniedziałek

 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Przed godz. 17:00 jednostkę wezwano do neutralizacji plamy oleju na Drodze Krajowej nr 45 - ul. Wodna. Strażacy użyli chemicznych środków sorpcyjnych oraz sorbentu naturalnego jakim jest piasek.

  
  
foto: Adrian Dzikowski (MDP OSP w Praszce)

12 kwietnia - czwartek

POŻAR w PRASZCE

Po godz. 18:00 strażacy gasili pożar kosza na śmieci w Parku "Ruskim" przy ul. Kaliskiej.

 
foto: dh Patrycja Kulczyńska (OSP w Praszce)

11 kwietnia - środa

POWIATOWY ETAP OTWP

W Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą jednostkę reprezentowała członek Zarządu OSP w Praszce dh Patrycja Kulczyńska, która jednym punktem ustąpiła zajmując 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej.


wideo: TVpowiatoleski


fot. Andrzej Szklanny

10 kwietnia - wtorek

POŻAR w PRASZCE

Po godz. 22:00 strażacy ugasili pożar nieużytków przy ul. Fabrycznej między Szkołą Podstawową nr 3 a zabudowaniami mieszkalnymi. 

6 kwietnia - piątek

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 14:41 zaalarmowano o wycieku gazu z bloku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 26. Działania strażaków polegały na wentylacji pomieszczeń oraz znalezieniu przyczyny. Po znalezieniu przyczyny, wyeliminowaniu zagrożenia oraz pomiarze powietrza zakończono działania. W miejscowym zagrożeniu brały udział JOT OSP Praszka , JRG Olesno, KP Praszka i Pogotowie Gazowe.


foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Szymon Cebula

4 kwietnia - środa

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PROŚNIE

W południe strażacy zabezpieczali drogę nad którą zwisały przewody telekomunikacyjne od powalonego słupa. Do czasu przybycia zespołu technicznego zamknięto ruch drogowy.


foto: dh Rafał Kramza

3 kwietnia - wtorek

ĆWICZENIA NACZELNIKA w MARKACH

Ćwiczenia miały na celu poznawanie zagrożenia pożarowego w środowisku leśnym oraz doskonalenie umiejętności zaopatrywania w wodę. Dzięki ćwiczeniom opanowane zostają najczęściej występujące problemy ze sprzętem polepszając gotowość operacyjną jednostki.


foto: dh Łukasz Bilski, dh Janusz Jarząb

1 kwietnia - niedziela

UDZIAŁ W PROMOCJI PRODUKTU - żart Prima Aprilis

Dwumiesięczne rozmowy Opiekuna MDP z firmą reklamową z Warszawy doprowadziły do umowy wstępnej. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza lub strażacy ratownicy JOT wystąpią w reklamie znanego proszku do prania, który będzie usuwał zabrudzenia po treningu lub akcji gaśniczej. W zamian naszemu stowarzyszeniu przekazane zostanie 200 000 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Praszce.

31 marca - sobota

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 12:50 jednostka została zaalarmowana o powalonym drzewie przy ulicy Mickiewicza. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się że powalone 18-metrowe drzewo nie wyrządziło szkód oraz nie zagraża bezpieczeństwu otoczenia. Działania polegały na zawiadomieniu administratora osiedla aby podjął odpowiednie prace porządkowe. W oparciu o dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podczas wichury wiatr mógł osiągać prędkość do 12 m/s.

 

foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski, dh Szymon Cebula

28 marca - środa

POŻAR w KOWALACH

Od godz. 15:00 strażacy gasili pożar nieużytków zagrażający zabudowaniom mieszkalnym pomiędzy ulicami Ożarowską i Wieluńską. Pożar zajął obszar ok. 2 ha a porywisty wiatr stanowił bardzo duże utrudnienie gdyż potęgował przemieszczanie się pożaru. W akcji uczestniczyły OSP Kowale - 2 załogi, OSP Praszka, OSP Strojec, Obsada operacyjna JRG Olesno.

 
foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - autor dh Jakub Kowalczyk

28 marca - środa

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Od godz. 10:00 strażacy usuwali zagrożenie, którym były zwisające konary drzewa przy al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego prowadzącej do Kościoła na Makowym Wzgórzu. Prędkość wiatru dochodząca w porywach do 10 m/s (wg. Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej) stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla przechodniów oraz pojazdów korzystających z drogi. Do dostępu do korony drzewa użyta została drabina mechaniczna na samochodzie specjalnym IFA SD 30.


foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski

28 marca - środa

MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Od godz. 9:00 strażacy usuwali zagrożenie, którym były zwisające konary drzewa przy Posterunku Policji w Praszce

26 marca - poniedziałek

OFERTA PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komenda Powiatowa PSP w Wieluniu prowadzi nabór do służby. Termin składania dokumentacji do 26 marca 2012r. 

24 marca - sobota

POŻAR w PRASZCE

Od godz. 13:00 strażacy brali udział w akcji gaśniczej pożaru nieużytków, który zagrażał pobliskim zabudowaniom. Pożar wielkości 4 ar został wywołany przez niekontrolowanie wypalanie nieużytków za co właściciel został ukarany przez Policję mandatem karnym.

 
 
 
foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski

23 marca - piątek

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W Miejskim Domu Kultury w Praszce odbył się zorganizowany przez Komendę Powiatową PSP w Oleśnie, oraz Oddział Gminny ZOSP RP w Praszce turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym. W turnieju wzięło udział 40 uczestników z 7 szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce, PSP nr 4 w Praszce, PSP w Kowalach, PSP w Strojcu, Publiczne Gimnazjum w Praszce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce ul. Sportowa, Zespół Szkół w Praszce, ul. Kaliska).

Klasyfikacja końcowa:
Szkoły Podstawowe: I Bartosz Kukuł,  II Weronika Raducka,  III Kamil Tasarz
Gimnazjum:  I Michał Urbaniak,  II Olga Grajek,   III Dawid Rękowicz
Szkoły Ponadgimnazjalne: I Patrycja Kulczyńska,  II Krzysztof Kowalek,   III Piotr Płonka


foto: Agnieszka Kowalczyk, Łukasz Bilski

18 marca - niedziela

POŻAR w PRASZCE

Od godz. 14:00 strażacy gasili teren ok. 3 ha nieużytków na Makowym Wzgórzu. Dzięki akcji gaśniczej udało się ocalić uprawę wierzby energetycznej, której bezpośrednio zagrażał pożar.

 
foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski

17 marca - sobota

SZKOLENIE BHP

O godz. 16:00 w sali konferencyjnej OSP w Praszce odbyło się szkolenie uzupełniające BHP dla strażaków ratowników z gminy Praszka. Szkolenie poprowadził Komendant Miejsko-Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Praszce Waldemar Przybyła


foto: Łukasz Bilski (OSP w Praszce)

17 marca - sobota

WYCIEK GAZU w PRASZCE

O godz. 21:45 zaalarmowano o wycieku gazu z piwnicy bloku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 1. Działania strażaków polegały na wentylacji pomieszczeń oraz znalezieniu przyczyny. Po wyeliminowaniu zagrożenia oraz pomiarze powietrza zakończono działania. W miejscowym zagrożeniu brały udział JOT OSP Praszka oraz JRG Olesno.

17 marca - sobota

POŻAR w PRZEDMOŚCIU

O godz. 12:50 zaalarmowano o pożarze lasu w Przedmościu. Do pożaru młodnika o powierzchni 1 ha zadysponowano duże siły i środki. Do akcji przybyły jednostki: OSP Przedmość, OSP Praszka, OSP Strojec, JRG Olesno i OSP Kowale.


   
   
   
   
foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski

17 marca - sobota

POŻAR w PRZEDMOŚCIU

O godz. 11:30 jednostkę zadysponowano do pożaru nieużytków zagrażającemu budynkom mieszkalnym. Przypuszczalną przyczyną pożaru mogło być zaiskrzenie w koparko-spycharce.


foto: dokumentacja zdarzeń OSP w Praszce - dh Łukasz Bilski

15 marca - środa

POŻAR w KRZYŻANOWICACH

O godz. 23:40  jednostkę zadysponowano do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Krzyżanowice (gm. Gorzów Śląski). Działania gaśnicze (wejście do budynku w aparatach oddechowych) oraz późniejsze - zabezpieczenia miejsca zdarzenia były bardzo czasochłonne, gdyż budynek mieszkalny wraz z przylegającą halą magazynową zakładu zajmowały dużą powierzchnię. W akcji uczestniczyły 3 zastępy KSRG: OSP Gorzów Śląski, OSP Uszyce, OSP Praszka następnie przybyła JRG Olesno.wideo: Tomasz Olszowy (TV Powiatoleski), foto: Łukasz Bilski (OSP Praszka)

10 marca - sobota

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2011 ROK

Dzięki przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili zebranie a także pomogli w kształtowaniu planu pracy, strażacy mogli podjąć plan działań na następny rok oraz zatwierdzić i rozliczyć dotychczasowe poczynania. Miłą niespodzianką była obecność Wiceministra - Podsekretarza Stanu w MSW - Stanisława Rakoczego. Przybyli również przedstawiciele władzy samorządowej - Burmistrz Praszki - a zarazem nasz nowy członek czynny Jarosław Tkaczyński, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Łazik. Gościliśmy również przedstawiciele struktur pożarniczych w osobach st. bryg. w st. spocz. Zygmunt Zalewski - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  , kpt. Ireneusz Leniec - Zastępca Dowódcy JRG w Oleśnie, dh Waldemar Przybyła - Komendant Gminny Ochrony p-poż. oraz dh Waldemar Jasiński - Naczelnik bratniej Zakładowej OSP Neapco z Praszki . Wyrazy podziękowania kierujemy również dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Praszki za pomoc w zaopatrzeniu poczęstunku, Publicznemu Gimnazjum skąd użyczyliśmy sprzętu multimedialnego (projektor, ekran) do realizacji pokazu oraz zespołowi TAKT za udostępnienie nagłośnienia.


foto: Łukasz Biski (OSP w Praszce)

9 marca - piątek

WYPADEK w PRASZCE

O godz. 13:10 zostaliśmy wezwani do kolizji drogowej na Placu Grunwaldzkim w Praszce. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

8 marca - czwartek

ARTYKUŁ w Gazecie KULISY POWIATU

W 431 wydaniu tygodnika Kulisy Powiatu zamieszczona została informacja na naszych działaniach w akcji gaśniczej z dn. 4 marca 2012r.


źródło: Archiwum internetowe gazety Kulisy Powiatu

5 - 6 marca

ŻAŁOBA NARODOWA

Zgodnie z art. 11 p.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żałoby narodowej w dniach 5,6 marca 2012r. opuszczono flagę państwową do połowy masztu. Tradycyjnie również udekorowano flagę kirem żałobnym.


foto: Łukasz Bilski (OSP w Praszce)

4 marca - niedziela

POŻAR w PRASZCE

Od godz. 2:40 do 4:50 strażacy gasili pożar w budynku mieszkalnym na ul. Bratków. Zapaleniu uległa konstrukcja poddasza. W celu całkowitego wyeliminowania źródła pożaru niezbędne było częściowe rozebranie konstrukcji dachu. W akcji uczestniczyły 2 jednostki OSP KSRG Praszka i Kowale oraz jednostka JRG z Olesna.


foto: Agnieszka Kowalczyk (OSP Praszka)

29 lutego - środa

ZBIÓRKA MAKULATURY

Strażacy zebrali 164 kg makulatury przekazanej przez Marię Adamską (Apteka Słoneczna). To już trzecia akcja sprzedaży makulatury z Apteki Słonecznej, z której dochód został przekazany na fundusz zakupu samochodu dla OSP w Praszce. Podziękowania należą się również Panu Zdzisławowi Jarząb (FHUT CARBUD - skład węgla), który użyczył samochód do transportu i kierowcę.


foto: Łukasz Bilski (OSP w Praszce)

28 lutego - wtorek

MODYFIKACJA SYSTEMU POWIADAMIANIA

Administrator IT wprowadził dodatkowe możliwości powiadamiania. Informowanie członków OSP polegające na wysyłaniu przez terminal SMSów z wiadomością (akcje ratowniczo-gaśnicze, terminy zebrań i zbiórek) pozostają bez zmian.

Wprowadzone zostaje dodatkowe powiadamianie funkcją CLIP (tzw. puszczanie sygnału).Będzie one używane gdy w danej chwili prowadzone są różne prace w strażnicy i potrzebna jest pomoc. Łączenie (sygnał) będzie trwało 15 sekund - proszę wówczas nie odbierać telefonu, aby OSP nie płaciło za połączenie, oraz aby nie zakłócać informowania następnych osób z listy. Do remizy można wówczas przybyć spokojnie w ciągu kilku a nawet kilkunastu minut.

6 lutego - poniedziałek

POŻAR w PRASZCEp> O godz. 13:30 strażacy zostali wezwani do pożaru nieużytków przy ul. Fabrycznej. Z uwagi na warunki pogodowe i trudny dostęp do miejsca zdarzenia strażacy użyli podręcznego sprzętu gaśniczego (tłumice).foto: Łukasz Bilski (OSP Praszka), wideo: Tomasz Olszowy (TVpowiatoleski)

6 lutego - poniedziałek

POŻAR w PRASZCE

O godz. 9:15 strażacy zostali wezwani do pożaru - wybuchu butli gazowej w zakładzie zegarmistrzowskim na ul. Fabrycznej w Praszce. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się że przyczyną zdarzenia był wybuch pieca węglowego. Siła wybuchu zniszczyła w dużym stopniu wyposażenie zakładu. Ze względu na małą ilość osób przebywających w otoczeniu nikt nie doznał znaczących obrażeń. Strażacy zabezpieczając miejsce zdarzenia umożliwili dostęp do pomieszczenia kotłowni i zabezpieczyli zniszczony piec oraz wyposażenie zakładu.
foto: Łukasz Bilski (OSP Praszka) , Wideo: Tomasz Olszowy (TVpowiatoleski)

29 stycznia - niedziela

WYPADEK w PRASZCE

O godz. 8:30 strażaków wezwano do zabezpieczenia kolizji drogowej na ul. Kaliskiej w Praszce (Droga Krajowa 45). Kierujący samochodem osobowym zjechał z jezdni i uderzył w słup. Wskutek zdarzenia zerwana została linia energetyczna. Zespół ratownictwa medycznego zabrał poszkodowanego do szpitala. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Do akcji zadysponowano samochód ratownictwa drogowego MERCEDES GLBA 1/8 + Rd.

 
 
 
foto: Łukasz Bilski (OSP Praszka)

22 sycznia - niedziela

Program Telewizyjny STRAŻAK Z OSP

Stacja telewizyjna Polska Telewizja TVR wyemitowała 9 odcinek programu STRAŻAK Z OSP. Program można oglądać w każdą niedzielę o godz. 19:00. Więcej informacji o programie, oraz wszystkie poprzednie odcinki można uzyskać na stronie internetowej Telewizji Polskiej TVR http://www.tvr24.pl/program-Strazak_z_OSP-92.html


8 stycznia - niedziela

ZABEZPIECZENIE w PRASZCE

O godz. 20:00 strażacy zabezpieczyli pokaz fajerwerków tzw. "światełko do nieba" zorganizowany przez praszkowski sztab 20 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

1 stycznia

NOWY ROK

Tradycyjnie na przełomie roku strażacy roznoszą wśród mieszkańców kalendarze strażackie. Kalendarz na rok 2012 po raz pierwszy zostaje przygotowany z inicjatywy OSP w Praszce i zawiera zdjęcia z działalności OSP w mijającym roku. Ponadto znajdują się na nim informacje o sponsorach kalendarza, którym składamy serdeczne podziękowania. Przy okazji nabycia kalendarza strażackiego prosimy mieszkańców o wsparcie funduszu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i jednocześnie dziękujemy za tę pomoc oraz za wszystkie miłe słowa i przychylność dla naszych działań.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku rozpoczyna się kampania sprawozdawcza za poprzedni rok.