Nazwa zamówienia: Przebudowa strychu na dwa lokale socjalne w budynku mieszkalnym w Praszce przy ul. Piłsudskiego 48
Termin składania ofert: 30.09.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (555,33KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ cz. 1 (620,16KB)
ZIPSIWZ cz. 2 (4,71MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (656,72KB)   
Informacja o udzieleniu zamówienia PDFinformacja o udzieleniu zamówienia (392,55KB)