Nazwa zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kolorowej, Bratków, Tulipanów i Astrów w Praszce - etap II
Termin składania ofert: 21.07.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu (496,52KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (167,56KB)                                   

Informacja o zawarciu umowy PDFinformacja o udzieleniu zamówienia (110,86KB)