Nazwa zamówienia: Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Gana
Termin składania ofert: 23.06.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (33 MB)
Odpowiedzi na pytania wykonawców: PDFOdpowiedz na zapytanie do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty     PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o zawarciu umowy PDFInformacja