OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYGIEŁDOWIE 

Data założenia: 7 listopada 1926 roku.

W roku 1968 powstała sekcja żeńska (kobiet), która to zajmowała pierwsze miejsca 
na zawodach sportowo-pożarniczych w gminie, powiecie oraz czołowe miejsca w województwie.
Owoce swej pracy sekcja wpisała bogato na karty historii.
Dzięki dużemu zaangażowaniu kobiet w roku 1976 spełniły się marzenia wszystkich strażaków,
ponieważ jednostka otrzymała samochód bojowy marki ,,Żuk”.

Jednostka OSP w Wygiełdowie odgrywa ważną rolę w gminnym życiu społeczno-kulturalnym.
Zajmuje czołowe miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
Od roku 1990 organizowane są festyny ludowe, a od roku 2001 festyny połączone z turniejami wsi,
w których uczestniczą miejscowości z 4 gmin powiatu oleskiego.
Dochody z tych imprez przeznaczane są systematycznie na remont strażnicy OSP. 
W roku 2009 powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt i chłopców z Wygiełdowa,
która zajmuje czołowe miejsca w corocznej rywalizacji sportowej.