Nazwa zamówienia: Dostawa ciepła w gorącej wodzie do obiektów Gminy Praszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu: PDFOgłoszenie