Nazwa zamówienia: Dostawa gazu ziemnego GZ-50 do obiektu krytej pływani wraz z rehabilitacją zlokalizowanej w Praszce przy ul. Kaliskiej 72
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu: PDFOgłoszenie