o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polaegającej na budowuie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z wlączenie do sieci SN i nN poprzez budowę nowych linii kablowych SN i nN w Kowalach.

Szczegóły w załączniku: PDFObwieszczenie