Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej Prosna – Wygiełdów etap IV oraz ulicy Słonecznej w Praszce
Termin składania ofert: 10-04-2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:  PDFOgłoszenie o zamówieniu (348,19KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  ZIPSIWZ - droga Prosna- Wygiełdów (424,39KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  PDFZawiadomienie (90,52KB)
Informacja o zawarciu umowy:  PDFInformacja (68,23KB)