Poniżej podajemy nieoficjalne wyniki wyborów II tury na Burmistrza Praszki.

Kandydat Liczba oddanych głosów %
Bogusław Łazik 1838 48,62
Jarosław Tkaczyński 1942 51,38

Frekwencja wyniosła: 33,45 %