Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Równoległej w miejscowości Przedmość etap IV 
Termin składania ofert: 16.04.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu (278,93KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - przebudowa ul. Równoległej w Przedmościu (1,49MB)
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14-04-2009 r.: ZIPWyjaśnienia (46,96KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty: PDFZawiadomienie (87,85KB)   
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja (66,57KB)