Zapraszamy mieszkańców Gminy Praszka na publiczną debatę: Porozmawiajmy o sprawach Praszki, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 18.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce

Debata organizowana jest przez kandydata na Burmistrza Praszki w ponownych wyborach w dniu 30 listopada 2014 r. P. Jarosława Tkaczyńskiego

Do debaty zaproszeni zostali:

  • Byli i obecni radni Rady Miejskiej w Praszce
  • Pełnomocnicy komitetów wyborczych, które wzięły udział w tegorocznych wyborach samorządowych
  • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
  • Leszek Korzeniowski – poseł na Sejm RP
  • Aleksander Świeykowski – senator RP

Do udziału w debacie zaproszony został również drugi z kandydatów na Burmistrza Praszki – Pan Bogusław Łazik