Nazwa zamówienia: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Mickiewicza i łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza i 3-go Maja w Praszce
Termin składania ofert: 04-11-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: DOCOgłoszenie o zamówieniu (40,50KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ-łącznik ul. Mickiewicza (1,12MB)
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty (241,47KB)
Informacja o zawarciu umowy DOCinformacja o udzieleniu zamówienia (27,50KB)