Nazwa zamówienia:
Dostawa węgla opałowego do szkół z terenu Miasta i Gminy Praszka
Termin składania ofert: 23-09-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu (216,94KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - dostawa węgla (42,74KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFZawiadomienie (59,22KB)