Nazwa zamówienia:
Dostawa węgla opałowego do szkół z terenu Miasta i Gminy Praszka
Termin składania ofert: 23-09-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - dostawa węgla
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFZawiadomienie