Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Instalacja kolekto-rów słonecznych dla osiedla Polna w Praszce.
Etap I – system grzewczy K3
Termin składania ofert: 13-08-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu (450,40KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ - inspektor nadzoru solary K3 (234,00KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie (74,83KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFInformacja o zawarciu umowy (97,95KB)