• Informacja z otwarcia ofert

  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli biorących udziała w projekcie pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka" realizowanym w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Fundusz Społecznego.

  Czytaj artykuł
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  Burmistrza Praszki dot. strat w uprawach rolnych z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie o naborze

  na zastępstwo na stanowisko referent do spraw geodezji i komunalizacji mienia

  Czytaj artykuł
 • Ocena obszarowa jakości wody

  Informacje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie nt. oceny jakości wody dla Gminy Praszka dostarczanego za pośrednictwem wodociągu gminnego

  Czytaj artykuł
 • 2018_MPI OGŁOSZENIE_PUP_Olesno.jpeg

  Mobilny Punkt Informacji

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Oleśnie

  Czytaj artykuł
 • XXXVII/2018 Sesja Rady Miejskiej w Praszce

  Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXVII/2018  sesja Rady Miejskiej w Praszce

  Czytaj artykuł
 • Wspieramy Najlepszych

  Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do 29 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

  Czytaj artykuł
 • Zaproszenie

  do złożenia oferty cenowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest

  Czytaj artykuł
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy

  Czytaj artykuł