• Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w Tokarach

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  dotyczące wycofania wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej NN w Tokarach.

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie

  Informujemy, że od dnia 20-01-2020 r. w Praszce przy ul. Fabrycznej 18 (dawna szkoła PSP nr 3) rozpoczął funkcjonowanie Publiczny Żłobek w Praszce.

  Wszelkie informacje dotyczące Publicznego Żłobka w Praszce można uzyskać bezpośrednio w placówce przy ul. Fabrycznej 18 (boczne wejście) lub pod numerem telefonu 533 081 296.

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania: projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie o konkursie

  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka"

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie o przetargu

  Utrzymanie konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Praszka

  Czytaj artykuł
 • Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie

  o naborze pracowników do Publicznego Żłobka w Praszce

  Czytaj artykuł
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Strojcu

  Czytaj artykuł