• Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Kowalach

  Czytaj artykuł
 • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  UE_PolskaCyfrowa-RP-PolskaCyfrowa-UE_EFRR.jpeg

  Gmina Praszka pozyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 

  Czytaj artykuł
 • Informacja Nowe Czyste Powietrze.jpeg

  Zmiany w programie Czyste Powietrze

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45"

  Czytaj artykuł
 • XVII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

  Informujemy, że w dniu 19 maja 2020 roku o godz. 1100 w trybie online odbędzie się XVII/2020 Sesja Rady Miejskiej w Praszce

  Czytaj artykuł
 • Komunikat

  Informacja PPU Goskom Sp. z o.o. o przerwie w dostawie wody pomiędzy godz. 21.00 w dniu 24-05-2020 r. a godz. 6.00 w dniu 25-05-2020 r.

  Czytaj artykuł
 • Informacja o otwarciu Muzeum w Praszce

  Od 5 maja następuję otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających

  Czytaj artykuł
 • Informacja dot. przedszkoli

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, postanowiono z dniem 11 maja 2020 roku przywrócić funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. 

  Uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”

  Czytaj artykuł
 • Informacja dot. żłobka

  Informuję, że po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz po uzyskaniu przez Dyrektora Publicznego Żłobka deklaracji rodziców dot. uczęszczania dzieci do żłobka od 6.05.2020 postanawiam  czasowo  ograniczyć funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Praszce w dniach od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

  Czytaj artykuł
 • Komunikat dot. funkcjonowania kasy urzędu miejskiego

  Czytaj artykuł