• Harmonogram LGD.jpeg

  LGD "Górna prosna" zaprasza

  Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” serdecznie zaprasza mieszkańców a w szczególności przedstawicieli grup defaworyzowanych (długotrwale bezrobotni, osoby młode oraz osoby w wieku 50 +, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym) do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych z zakresu możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz przekazanie informacji o planowanych naborach dla operacji w zakresie:

  • poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz akcje informacyjne, edukacyjnie integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu;
  • rozwój drobnej przedsiębiorczości;
  • wsparcie rozwoju kapitału społecznego;
  • promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego.
  Czytaj artykuł
 • nie_wypalaj.jpeg

  Nie wypalaj traw!

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie o przetargu

  „Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów” Zadanie nr I i II

  Czytaj artykuł
 • Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów proszę osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu przy

  ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 1

  o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Praszce do pokoju nr 7 w dniach:

  15.04.2019 r. do 10.05.2019 r.

  w celu dopełnienia formalności związanych z przedmiotowym przekształceniem.

  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu z P. Martyną Siwik pod nr tel. 34 35-92-488.

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  Spółka EKO – REGION informuje, że wymiana pojemnika na metale i tworzywa sztuczne  na pojemnik koloru żółtego z miejscowości Praszka
  ul. Chłopska, Bratków, Chabrów, Tulipanów, Maków, Zofii Nałkowskiej, Marii Curie – Skłodowskiej, Obrońców Pokoju, Żeromskiego, Fabryczna, Gabrieli Zapolskiej, Kosmonautów, Gorzowska, Boczna, Byczyńska, Słoneczna, Kopernika, Sportowa, Szosa Gańska
  nastąpi w późniejszym terminie.

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Praszce.

  Czytaj artykuł
 • Konsultacje społeczne dot. zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie

  o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2019 roku

  Czytaj artykuł
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

  Ogłoszenie OPS w Praszce

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

  Czytaj artykuł
 • Konkursy na stanowisko dyrektora placówek oświatowych w Gminie Praszka

  Konkursy na stanowisko dyrektora:
  - Szkoły Podstawowej w Przedmościu
  - Publicznego Przedszkola w Ganie

  Czytaj artykuł