• Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2020 roku.

  Czytaj artykuł
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy

  Czytaj artykuł
 • Zalecenia GIS dot. targowiska

  Czytaj artykuł
 • Informacja dot. PSZOK

  PPU ”GOSKOM”  Spółka   z o.o. w Praszce informuje, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii oraz związanych z tym ograniczeń dotyczących przemieszczania się ludzi, z dniem 26.03.2020 r. aż do odwołania zaprzestaje przyjmowania odpadów do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Kowalach.

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  Urząd Miejski w Praszce informuje, że od dnia 26 marca 2020 r. aż do odwołania, Urząd czynny będzie we wszystkie dni robocze (w tym poniedziałki i czwartki) do godziny 15.00.

  Czytaj artykuł
 • Komunikat dot. przekraczania granic RP.

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

  Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

  Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.

  Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  Poniżej publikujemy obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

  Czytaj artykuł
 • Informacja o czasowym zamknięciu Biblioteki

  Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce informuje, że Biblioteka Publiczna w Praszce wraz z filiami w Kowalach, Strojcu, Ganie oraz Wierzbiu będzie nieczynna dla Czytelników i Użytkowników do odwołania.

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Markach

  Czytaj artykuł
 • Funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oleskim

  Informujemy, że z uwagi na ogłoszoną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone ograniczenia dot. funkcjonowania targowiska miejskiego od dnia 16-03-2020 rok do odwołania zostaje zawieszona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleskiego.

  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja udzielana będzie przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Szczegóły dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji można uzyskać na stronie: http://bip.powiatoleskLpl/ oraz pod nr tel.: 782 356236.

  Czytaj artykuł