• Informacja o otwarciu Muzeum w Praszce

  Od 5 maja następuję otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających

  Czytaj artykuł
 • Informacja dot. przedszkoli

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, postanowiono z dniem 11 maja 2020 roku przywrócić funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. 

  Uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”

  Czytaj artykuł
 • Informacja dot. żłobka

  Informuję, że po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz po uzyskaniu przez Dyrektora Publicznego Żłobka deklaracji rodziców dot. uczęszczania dzieci do żłobka od 6.05.2020 postanawiam  czasowo  ograniczyć funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Praszce w dniach od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

  Czytaj artykuł
 • Komunikat dot. funkcjonowania kasy urzędu miejskiego

  Czytaj artykuł
 • znak_zosp_100x100.jpeg

  Dzień Strażaka

  W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.

  Czytaj artykuł
 • Informacja o otwarciu Biblioteki Publicznej

  Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce informuje, że od 4 maja 2020 r. wypożyczalnia naszej Biblioteki Publicznej wraz z filiami zostanie otwarta dla Czytelników i czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie

  PPU”GOSKOM” Spółka z o.o. w Praszce informuje, że z dniem 21.04.2020 r. wznawia  przyjmowanie odpadów do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Kowalach.

  Czytaj artykuł
 • IMG_20200417_130204.jpeg

  Ślub w czasach pandemii

  Czytaj artykuł
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Czytaj artykuł
 • INFOGRAFIKA_OST_19_03.jpeg

  Policja ostrzega: Nie daj się oszukać

  Czytaj artykuł