• strojMaj.jpeg

  Fundusz sołecki 2021 w liczbach

  Zakończył się nabór wniosków na fundusz sołecki 2021. Wszystkie 16 sołectw z naszej gminy zgłosiło swoje zadania.

  Czytaj artykuł
 • Nowe obostrzenia w czerwonej strefie

  Czytaj artykuł
 • Piątka obywatelska

  Pięć zadań zgłosili mieszkańcy gminy Praszka do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Dwa zadania dotyczą Praszki i po jednym Kowali, Strojca oraz Wierzbia.

  Czytaj artykuł
 • hydrologicnze-alert.png

  ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

  W dniu dzisiejszym Wojewoda Opolski ogłosił alarm przeciwpowodziowy między innymi dla Gminy Praszka.

  Czytaj artykuł
 • kwiaty.jpeg

  Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

  Czytaj artykuł
 • ogolne-alert.png

  Komunikat RSO: koronawirus - aktualne informacje

  COVID-19: aktualne informacje, zalecenia i ograniczenia umieszczane są na stronie internetowej gov.pl/koronawirus.

  Czytaj artykuł
 • Powiat oleski w czerwonej strefie.jpeg

  Powiat oleski w czerwonej strefie

  Powiat oleski od dnia 10 października 2020 r. do odwołania, został objęty czerwoną strefą.

  Czytaj artykuł
 • Skrobot.jpeg

  Zmarł Ks. Kan. Ireneusz Skrobot

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy – jako samorząd gminy Praszka – wiadomość o śmierci Ks. Kan. Ireneusza Skrobota – proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Praszce. Był wspaniałym kapłanem, serdecznym, życzliwym, bardzo dbającym o rozwój podległej mu parafii – zarówno materialny jak i duchowy. Do tego niezwykle skromnym.

  Te cechy jego charakteru przebijały z jego coniedzielnych homilii. Były stonowane, wyważone, zawierały bardzo głębokie przemyślenia i trafne diagnozy dotyczące współczesności. A przy tym – za co bardzo go ceniono – wolne od najmniejszych nawet aluzji politycznych. Ks. Ireneusz był bardzo wnikliwym obserwatorem otaczającej rzeczywistości. Obserwatorem na wskroś refleksyjnym i potrafiącym przekuć wnioski z tych obserwacji w niezwykle poruszające homilie.

  W lokalnym środowisku cieszył się ogromnym autorytetem, czego dowodem jest fakt, iż w 2019 roku został laureatem nagrody Burmistrza Praszki PRASZKOWSKI KOZIOŁEK na wniosek mieszkańców Praszki i przy jednogłośnym werdykcie kapituły. Co roku, 7 maja sprawował Mszę Św. w intencji mieszkańców Praszki, którą zamawiało Towarzystwo Przyjaciół Praszki.

  Pod jego przewodnictwem zmieniała się parafia pw. Najświętszej Maryi Panny w Praszce. Wykonał szereg prac remontowych w kościele (odnowienie elewacji, remont schodów, podświetlenie, wymiana instalacji elektrycznej, remont dzwonów, wymiana nagłośnienia itp.) oraz na cmentarzu parafialnym (m.in. odnowienie alei głównej). Był dobrym przewodnikiem duchowym ale i znakomitym gospodarzem.

  Ostatnim życzeniem ks. Ireneusza było pochowanie go w rodzinnym grobowcu w Sosnowcu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tamtejszym kościele pw. Św. Tomasza Apostoła. Praszka pożegna śp. ks. Ireneusza Skrobota w dniu 8 października o godz. 19.30. Mszy św. przewodniczyć będzie biskup Antoni Długosz.

  Ks. Ireneusz urodził się 23 kwietnia 1957r. w Sosnowcu jako syn Władysława i Krystyny zd. Uznańskiej. Studiował w Seminarium Duchownym w Częstochowie, święcenia kapłańskie przyjął w dniu 22 maja 1983r. Proboszczem praszkowskiej parafii został w  październiku 2002 roku.

  Niech spoczywa w spokoju

  Jarosław Tkaczyński

  Burmistrz Praszki

  Czytaj artykuł
 • nocne.jpeg

  Koniec prac budowlanych na krytej pływalni.

  We wrześniu br. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” – rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje. Prace budowlane były realizowane w okresie od 18.09.2018 r. do 07.09.2020 r.

  Logo-FEPR-RP-Opolskie-EU-basen.jpeg

  Czytaj artykuł
 • Powiat oleski w żółtej strefie

  Przypominamy, że decyzją Ministerstwa Zdrowia powiat oleski od 3 października został włączony do żółtej strefy zagrożenia Koronawirusem SARS-CoV-2.

  Czytaj artykuł