• Dozynki17_Szyszkow.jpeg

  ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI GMINNE

  Czytaj artykuł
 • logo ue.jpeg

  Projekty Unijne dla osób 30+

  Dot. trwających naborów rekrutacyjnych do projektów realizowanych przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "Strategia na biznes!" i "Łam barierę-buduj karierę!"

  Czytaj artykuł
 • konkurs malowania porcelany.jpeg

  VI WOJEWÓDZKI KONKURS MALOWANIA PORCELANY

  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych organizują VI edycję Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany w ramach III Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego.

  Czytaj artykuł
 • zawiadomienie.jpeg

  ZAWIADOMIENIE

  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

  Czytaj artykuł
 • Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów.

  logo Fund eur Program Regionalny 186x100.jpeg
  logo OPO 122x100.jpeg
  logo UE EFRR 253x100.jpeg

  Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

  Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego*

  Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

  Lider Projektu: Powiat Kluczborski

  W ramach projektu Gmina Praszka realizuje zdanie pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów.

  Informacja o postępie realizacji zadania:

  Na wrzesień 2017 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację przedmiotowego zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj”

  Czytaj artykuł
 • Festyn_plakat.jpeg

  ZAPRASZAMY NA FESTYN RODZINNY

  Zapraszamy na FESTYN RODZINNY W PRASZCE w dniach: 25, 26, 27 sierpnia 2017r.

   

  Czytaj artykuł
 • PROFILAKTYKA JASKRY

  W dniu: 02.08.2017 w NZOZ „ESKULAP” ul. Powstańców Śl. 8 w Praszce w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się
  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

  Czytaj artykuł
 • Dozynki17_Szyszkow.jpeg

  Zaproszenie

  na Dożynki Gminne

  Czytaj artykuł
 • Mobilny Punkt Informacyjny w Oleśnie

  Mobilny Punkt Informacyjny będzie czynny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie 11 lipca 2017 r.                               w godz. 9.00–12.00. Zapraszamy!

  Czytaj artykuł
 • szkolenie UE certyfikat IC3.jpeg

  BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMUPTEROWE

  Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych IC3 dla osób:

  • powyżej 18-ego roku życia
  • zamieszkujących woj. opolskie
  • bezrobotnych o wykształceniu co najwyżej średnim

   

  Czytaj artykuł