• meteorologiczne-alert.png

  Komunikat RSO: Przymrozki/1 z dn. 29.03.2020

  Woj. opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

  Czytaj artykuł
 • meteorologiczne-alert.png

  Komunikat RSO: Oblodzenie/1 z dn. 29.03.2020

  Woj. opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu

  Czytaj artykuł
 • Zalecenia GIS dot. targowiska

  Czytaj artykuł
 • Informacja dot. PSZOK

  PPU ”GOSKOM”  Spółka   z o.o. w Praszce informuje, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii oraz związanych z tym ograniczeń dotyczących przemieszczania się ludzi, z dniem 26.03.2020 r. aż do odwołania zaprzestaje przyjmowania odpadów do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Kowalach.

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  Urząd Miejski w Praszce informuje, że od dnia 26 marca 2020 r. aż do odwołania, Urząd czynny będzie we wszystkie dni robocze (w tym poniedziałki i czwartki) do godziny 15.00.

  Czytaj artykuł
 • Informacja o czasowym zamknięciu Biblioteki

  Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce informuje, że Biblioteka Publiczna w Praszce wraz z filiami w Kowalach, Strojcu, Ganie oraz Wierzbiu będzie nieczynna dla Czytelników i Użytkowników do odwołania.

  Czytaj artykuł
 • ogolne-alert.png

  Komunikat RSO: Zainstaluj aplikację Kwarantanna domowa

  Zainstaluj aplikację Kwarantanna domowa. To oficjalna i bezpieczna aplikacja na telefon, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

  Czytaj artykuł
 • Funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oleskim

  Informujemy, że z uwagi na ogłoszoną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone ograniczenia dot. funkcjonowania targowiska miejskiego od dnia 16-03-2020 rok do odwołania zostaje zawieszona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleskiego.

  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja udzielana będzie przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Szczegóły dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji można uzyskać na stronie: http://bip.powiatoleskLpl/ oraz pod nr tel.: 782 356236.

  Czytaj artykuł
 • plakat_kwarantanna_druk.png

  Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie

  Materiały NFZ kierowane do społeczeństwa -  co powinnismy wiedzieć o kwarantannie, czego nie robić/co robić podczas kwarantanny?

  Czytaj artykuł
 • Komunikat dot. ograniczenia funkcjonowania targowiska miejskiego

  Informujemy, że z uwagi na ogłoszoną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone ograniczenia dot. funkcjonowania targowiska miejskiego. W celu ograniczenie pobytu ludzi na placu targowym począwszy od dnia 21-03-2020 r. do odwołania wstrzymujemy możliwość handlowania artykułami przemysłowymi, tekstylnymi i innymi niż artykuły pierwszej potrzeby.

  Czytaj artykuł