Miejsca zagospodarowania przez EKO – REGION Sp. z o.o. następujących odpadów;

  1. zmieszane odpady komunalne – Instalacja MBP zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie gm. Kluczbork eksploatowana przez EKO – REGION Sp. z o.o. oraz Składowisko odpadów komunalnych Świercze gmina Olesno eksploatowane przez Zakład Budowlany Józef Karkos
  2. odpady zielone - brak odpadów
  3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – brak odpadów