Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

EKO – REGION Sp. z o.o. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalach (PSZOK) oraz jako zbiórki sprzed posesji dwa razy w ciągu roku.