W skład gminy wchodzą następujące sołectwa:

Lp. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa
1. Aleksandrów Anna Michalak
2. Brzeziny Artur Kuc
3. Gana Henryk Jachymski
4. Kowale Elżbieta Chyż
5. Kuźniczka Ryszard Borkowski
6. Lachowskie Bogusław Wydmuch
7. Prosna Piotr Maryniak
8. Przedmość Monika Mateusiak
9. Rosochy Iwona Zagrodnik
10. Rozterk Henryk Grzebiela
11. Skotnica Małgorzata Sawicka
12. Sołtysy Piotr Czerski
13. Strojec Jan Gędek
14. Szyszków Tadeusz Patyk
15. Wierzbie Grzegorz Jabłoński
16. Wygiełdów Barbara Widera

Dodatkowo do sołectwa Aleksandrów wchodzi miejscowość Kozieł, do sołectwa Lachowskie - Marki, do sołectwa Przedmość - Kik, do sołectwa Strojec - Tokary