Tabela rywalizacji sportowej jednostek OSP gminy Praszka – lata 2014 - 2017

Męskie Drużyny OSP

 

Praszka
2014

Prosna
2015

Brzeziny
2016

Praszka
2017

I

Kowale

Brzeziny

Przedmość 1

Przedmość

II

Brzeziny

Przedmość 2

Przedmość 2

Kowale

III

Przedmość

Przedmość 1

Kowale

Wygiełdów

IV

Wygiełdów

Kowale

Brzeziny 1

Wierzbie

V

Praszka

Wierzbie 2

Wierzbie 1

Praszka

VI

Wierzbie

Skotnica

Skotnica

Brzeziny

VII

Strojec

Wierzbie 1

Strojec

Neapco

VIII

Gana

Neapco

Brzeziny 2

Gana

IX

Skotnica

Praszka

Wygiełdów

Strojec

X

Neapco

Strojec

Praszka

Skotnica

XI

 

Wygiełdów

Wierzbie 2

 

XII

 

Gana

Gana

 

 

 

 

Neapco

 

Kobiece Drużyny Pożarnicze

 

Praszka
2014

Prosna
2015

Brzeziny
2016

Praszka
2017

I

Kowale

Kowale

Kowale

Kowale

II

Praszka

Praszka

Brzeziny

Brzeziny

III

Brzeziny

Brzeziny

Wierzbie

Wierzbie

IV

 

Wierzbie

 

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopięce lub Mieszane

 

Praszka
2014

Prosna
2015

Brzeziny
2016

Praszka
2017

I

Wygiełdów

Wygiełdów

Przedmość

Strojec

II

Przedmość 2

Praszka

Praszka

Praszka

III

Praszka

Wierzbie

Strojec

Przedmość

IV

Kowale

Przedmość

Wygiełdów

Brzeziny

V

Strojec

Strojec

Wierzbie

Wygiełdów

VI

Przedmość 1

 

 

Wierzbie

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewczęce

 

Praszka
2014

Prosna
2015

Brzeziny
2016

Praszka
2017

I

Kowale

 

 

Wierzbie

 

Tabela rywalizacji sportowej jednostek OSP gminy Praszka – lata 2009 - 2013

Męskie Drużyny OSP

 

Gana
2009

Strojec
2010

Praszka
2011

Wierzbie
2012

Kowale
2013

I

Wygiełdów

Brzeziny

Brzeziny

Kowale

Brzeziny

II

Kowale

Wygiełdów

Kowale

Przedmość

Przedmość

III

Brzeziny

Strojec

Przedmość

Brzeziny

Kowale

IV

Wierzbie

Kowale

Wygiełdów

Strojec

Wygiełdów

V

Przedmość 2

Przedmość 1

Strojec

Gana

Praszka 2

VI

Gana

Przedmość 2

Praszka

Wierzbie 1

Strojec

VII

Przedmość 1

Gana

Wierzbie

Wierzbie 2

Praszka 1

VIII

Strojec

Neapco

Neapco

Wygiełdów

Gana

IX

Praszka

Praszka

Gana

Praszka

Wierzbie

X

Skotnica

Skotnica

Skotnica

Skotnica

Neapco

XI

 

Wierzbie

 

Neapco

Skotnica

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobiece Drużyny Pożarnicze

 

Gana
2009

Strojec
2010

Praszka
2011

Wierzbie
2012

Kowale
2013

I

Kowale

Kowale

Kowale

Kowale

Kowale

II

 

Praszka

Przedmość

Praszka

Brzeziny

III

 

 

Praszka

Wierzbie

Praszka

IV

 

 

Brzeziny

Brzeziny

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopięce lub Mieszane

 

Gana
2009

Strojec
2010

Praszka
2011

Wierzbie
2012

Kowale
2013

I

Wygiełdów

Wygiełdów

Strojec

Wygiełdów

Wygiełdów

II

Praszka

Strojec

Wygiełdów

Praszka

Przedmość

III

 

Praszka

Praszka

Strojec

Strojec

IV

 

 

 

 

Praszka

V

 

 

 

 

Kowale

VI

 

 

 

 

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewczęce

 

Gana
2009

Strojec
2010

Praszka
2011

Wierzbie
2012

Kowale
2013

I

Przedmość

 

Praszka