Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce

Witamy na oficjalnej stronie internetowej  www.osp.praszka.pl 

Jednostka Galeria MDP Zamówienia Kontakt IT Ostrzeżenia Historia
Druhowie Czynni Wspierający Honorowi  MDP Zarząd Komisja Rewizyjna
Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebook oraz do komentowania. Jednocześnie informujemy, że wiadomości zamieszczone w portalu Facebook oraz innych forach dyskusyjnych i komentarzach w Internecie mogą być autorstwa osób postronnych - nie są weryfikowane i nie należy uważać jako oficjalnego stanowiska naszej organizacji. Fotografie opublikowane wg. zapisów prawa autorskiego z oznaczeniem autora, źródła. Przypominamy że dalsze udostępnianie fotografii nie może naruszać praw autorskich i musi zawierać oznaczenie autora, źródła fotografii bądź tekstu. Informacje o zdarzeniach wprowadzane są zazwyczaj w czasie do kilku godzin po zakończeniu działań. Bieżące interwencje z terenu  woj. opolskiego dostępne są na stronie Komendy Wojewódzkiej - Krok Ku Bezpieczeństwu

Przekaż 1% podatku

dla OSP w Praszce

Nr KRS 0000 116 212

cel szczegółowy:

OSP w Praszce
ul. Powstańcw Śląskich 15
46-320 Praszka,
woj. opolskie

> więcej informacji <

    
 

AKTUALNOŚCI - ROK 2017

Pożary
0
Rat. Drogowe
0
Rat. Wodne
1
Rat. Chemiczne
0
Wichury
0
Owady
0
Inne MZ
2

Alarm fałsz.
0

Razem
3

 

22 stycznia - niedziela

INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

Ok godz. 19:30 zostaliśmy wezwani do pomocy Policji w dostępie do mieszkania w budynku wielorodzinnym na ul. Skłodowskiej. Wobec tego, że wezwanie dotyczyło mieszkania na 3 kondygnacji został równocześnie zadysponowany samochód drabina w razie potrzeb dostępu przez okno. Policja będąca na miejscu wydała polecenie otwarcia drzwi z użyciem sprzętu burzącego. Więcej > Raport PSP  > Strona akcji

 

22 stycznia - niedziela

ĆWICZENIA NACZELNIKA w MŁYNACH

Wspólnie z grupą MIWO zorganizowane zostały ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na zamarzniętym zbiorniku w miejscowości Młyny. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie technik ratownictwa i wymiany wspólnych doświadczeń w tym zakresie. Więcej > Raport PSP  > Strona wydarzenia

 

15 stycznia - niedziela

INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIE w PRASZCE

O godz. 19:30 jak co roku wyjechaliśmy na zabezpieczenie pokazu sztucznych ognii z okazji  25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więcej > Raport PSP  > Strona akcji
 

15 stycznia - niedziela

OSTATNIE POŻEGNANIE DRUHNY

Zarząd OSP w Praszce zawiadamia z wielkim smutkiem, że przeżywszy 57 lat po długiej chorobie dnia 12 stycznia 2017 r. odeszła od nas druhna Irena Bilska. Z jednostką związana była od roku 1978 jako sympatyk i członek rodziny strażackiej, od roku 2011 była członkiem czynnym OSP. W latach 2013-2016 była członkiem Zarządu OSP pełniąc funkcję skarbnika. Był to okres szczególny, w którym pomimo trwających już chorób znalazła siły aby zająć się sprawami finansowymi jednostki, która realizowała kosztowne zadanie finansowe - zakup fabrycznie nowego samochodu gaśniczego. Dzięki zaangażowaniu druhny Ireny jedno z najtrudniejszych zadań inwestycyjnych ostatnich dekad zostało doprowadzone i rozliczone w całości prawidłowo. W roku 2014 przyznano druhnie Irenie Bilskiej Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Uroczystość pogrzebowa w ceremoniale strażackim odbyła się dnia 15 stycznia w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Praszce.

 
Na zdjęciu z 2014r. druhna Skarbnik przy boku Naczelnika OSP
składa do Walnego Zebrania OSP roku sprawozdanie finansowe.

10 stycznia - wotrek

RATOWNICTWO WODNE w Praszce

Po godz. 18:00 zostaliśmy wezwani do budynku Urzędu Pocztowego na ul. Kościuszki. W skutek bardzo niskiej temperatury uszkodzeniu uległ rurociąg. Zadaniem straży pożarnej była pomoc zespołowi pogotowia technicznego GOSKOM w pompowaniu wody z piwnicy. Więcej > Raport PSP  > Strona akcji