Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka:
Studium (17 MB)
Mapa (25 MB)

Informacja z dnia 29-03-2017 r. o pracach związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Praszka: PDFinf20170329.pdf