Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka:
Studium (17 MB)
Mapa (25 MB)