STATUT PRZEDSZKOLA ODTstatut.odt
 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA    ODTKONCEPCJA PRACY.odt
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  PDFRegulamin
REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  ODTregulamin (1).odt
REGULAMIN PRZEBYWANIA W SZATNI ODTregulamin.odt
REGULAMIN REKRUTACJI 

 

​​

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYJŚĆ Z DZIEĆMI DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO      [file,id_cms='2859',type='attachment'