STATUT PRZEDSZKOLA  
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA    ODTKONCEPCJA PRACY.odt
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  PDFRegulamin
REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  ODTregulamin (1).odt
REGULAMIN PRZEBYWANIA W SZATNI ODTregulamin.odt
REGULAMIN REKRUTACJI 

 

​​DOCREGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 444 (6) (1).doc

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYJŚĆ Z DZIEĆMI DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO      PDFProcedura
UCHWAŁA NR 178/XXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

 

PDFuchwała.pdf