Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Miejski w Praszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej.

Status pod względem zgodności

Niniejsza aplikacja mobilna jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-320 Praszka, ul. Plac Grunwaldzki 13
Tel.: 34 359-10-09
Faks: 34 359-24-69
E-mail:
Strona internetowa: www.praszka.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/