W związku z wejściem w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów proszę osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu przy:

ulicy Listopadowej 22 i Listopadowej 24

o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Praszce do pokoju nr 7 w dniach

05.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

w celu dopełnienia formalności związanych z przedmiotowym przekształceniem.