W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów proszę osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu przy

ulicy Listopadowej 15 i Listopadowej 17

o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Praszce do pokoju nr 7 w dniach:

10.06.2019 r. do 28.06.2019 r.

w celu dopełnienia formalności związanych z przedmiotowym przekształceniem.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu z P. Martyną Siwik pod nr tel. 34 35-92-488.