Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
Kuratorium Oświaty w Opolu www.kuratorium.opole.pl
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła" www.ps.org.pl
Akademia Zdrowego Przedszkolaka www.zdrowyprzedszkolak.pl
Programy profilaktyczne „ Moje dziecko idzie do szkoły” i „Czyste powietrze wokół nas" www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl