• ogolne-alert.png

    Komunikat RSO: Komunikat 5/PD/2019 z dnia 18.10.2019 r.

    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej w roku 2019.

    Czytaj artykuł